STOCKHOLMS FISKAUKTION (GENERAL)

Allrestaurants - STOCKHOLMS FISKAUKTION - Johanneshov, ZWEDEN

Address: Hallvägen 9, 12162 Johanneshov, ZWEDEN
Phone: +46841014350 Mobil: * Fax: *
Website: http://stockholmsfiskauktion.se Email: *

Redan under tidigt 1900-tal, när levande hummer från Smögen nerpackad i trälådor med halm, kördes med häst och vagn från Smögen till Dingle och vidare med tåg till Stockholm, blev huvudstadens invånare medvetna om den höga kvalitén som fisk och skaldjur från Smögen besitter.

Fisket på Smögen har under 1900-talet genomgått flera stora omställningar. När tändkulemotorn så småningom blev vanlig i fiskebåtarna, började utvecklingen av det moderna trålfisket. Motorernas införande i fiskebåtarna medförde även att man kunde fiska längre bort från hemmahamnen. Inriktningen på fisket vid denna tid var i huvudsak fångst av sill och makrill

Allrestaurants - STOCKHOLMS FISKAUKTION - Johanneshov, ZWEDEN Allrestaurants - STOCKHOLMS FISKAUKTION - Johanneshov, ZWEDEN Allrestaurants - STOCKHOLMS FISKAUKTION - Johanneshov, ZWEDEN Allrestaurants - STOCKHOLMS FISKAUKTION - Johanneshov, ZWEDEN Allrestaurants - STOCKHOLMS FISKAUKTION - Johanneshov, ZWEDEN
x
X