SCANDI PROFIT AB (GENERAL)

Allrestaurants - SCANDI PROFIT AB - malmo, SWEDEN

Address: Stillmansgatan 9, 21225 malmo, SWEDEN
Phone: +4640930950 Mobile: * Fax: *
Website: http://scandiprofit.se Email: *

Vi följer Personuppgiftslagen (PUL). När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt PUL, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.
Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Allrestaurants - SCANDI PROFIT AB - malmo, SWEDEN Allrestaurants - SCANDI PROFIT AB - malmo, SWEDEN Allrestaurants - SCANDI PROFIT AB - malmo, SWEDEN Allrestaurants - SCANDI PROFIT AB - malmo, SWEDEN Allrestaurants - SCANDI PROFIT AB - malmo, SWEDEN
x
X