PROMES (GENERAL)

Allrestaurants - PROMES - Скопје, MACEDONIA

Address: Улица Перо Наков бб, п.фах 14, 1000 Скопје, MACEDONIA
Phone: +38922550880 Mobile: * Fax: *
Website: http://promes.com.mk Email: *

Да бидеме пазарен лидер во дејноста. Да освојуваме и плениме со врвниот квалитет и пристапот секаде каде што ќе се појавиме. Да пропагираме култура на исхрана која значи водење сметка за конзумирање на свежи, здрави и проверени производи. Ние сме компанија која води грижа за општеството, нашите потрошувачи, нашите вработени и сопствениците.

Allrestaurants - PROMES - Скопје, MACEDONIA Allrestaurants - PROMES - Скопје, MACEDONIA Allrestaurants - PROMES - Скопје, MACEDONIA Allrestaurants - PROMES - Скопје, MACEDONIA Allrestaurants - PROMES - Скопје, MACEDONIA
x
X