SPECIJAL (GENERAL)

Allrestaurants - SPECIJAL - Скопје, MACEDONIA

Address: Ул. Лепенец 32, 1000 Скопје, MACEDONIA
Phone: +38923075271 Mobile: * Fax: *
Website: http://specijal.com.mk Email: *

СПЕЦИЈАЛ е пекарско-слаткарска фирма со 24 годишна традиција и искуство во овој сегмент од приватниот бизнис. Ангажирани се 200 вработени со соодветни квалитети кои им овозможуваат навремено и квалитетно да ја завршат работата притоа почитувајќи ги соодветните зададени задачи. Со цел производите навремено и квалитетно да се произведат и достават до потрошувачите работата е професионално организирана во сите сегменти.

Производството се изведува во седум пекари со обезбеден магацински простор каде соодветно обучени работници ги произведуваат производите притоа користејќи современи машини и опрема.

Allrestaurants - SPECIJAL - Скопје, MACEDONIA Allrestaurants - SPECIJAL - Скопје, MACEDONIA Allrestaurants - SPECIJAL - Скопје, MACEDONIA Allrestaurants - SPECIJAL - Скопје, MACEDONIA Allrestaurants - SPECIJAL - Скопје, MACEDONIA
x
X