DAYTON GROUP (GENERAL)

Allrestaurants - DAYTON GROUP - Mārupe, LATVIA

Address: Liela 47/1 , Mārupe, LATVIA
Phone: +37167772120 Mobile: * Fax: *
Website: http://daytongroup.lv Email: *

Dayton Group nodrošina aukstumapgādes sistēmas pārtikas, ķīmijas, farmācijas u.c. nozarēm. Aukstumiekārtas ir neatņemama šo nozaru sastāvdaļa, kas ļauj īstenot produkcijas transportēšanu un uzglabāšanu, saglabāt tās kvalitāti nemainīgi augstu ilgākā laika posmā un piedāvāt to klientam izdevīgākajā veidā.

Allrestaurants - DAYTON GROUP - Mārupe, LATVIA Allrestaurants - DAYTON GROUP - Mārupe, LATVIA Allrestaurants - DAYTON GROUP - Mārupe, LATVIA Allrestaurants - DAYTON GROUP - Mārupe, LATVIA Allrestaurants - DAYTON GROUP - Mārupe, LATVIA
x
X