SMILTENES PIENS (GENERAL)

Allrestaurants - SMILTENES PIENS - Smiltene, LATVIA

Address: Murnieku iela 2, LV-4729 Smiltene, LATVIA
Phone: +37164707606 Mobile: * Fax: *
Website: http://smiltenespiens.lv Email: *

LV:
Ražotnes darbojas saskaņā ar stingrākajām pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas un kvalitātes vadības sistēmām. Pilnīgi viss tiek gatavots bez konservantiem un neizmantojot piena pulveri. Līdz ar to ikviens Smiltenē radītais piena mākslas darbs ir īsts, veselīgs un – mūsējais! 100% dabiskā un gardā „Smiltenes piena” produkcija tiek eksportēta uz Krieviju, Igauniju, Vāciju, Izraēlu un ASV. Arī pašu ļaudis novērtē izsmalcinātos ražojumus no Vidzemes zemnieku piegādātām izejvielām.
EN:
The plants are operating in line with the strictest requirements to ensure food safety and quality control. All products are produced without the use of preservatives or powdered milk. Therefore each piece of the dairy art produced in Smiltene is genuine, healthy and our own! 100% natural and tasty products of “Smiltenes piens” are exported to Russia, Estonia, Germany, Israel and the USA. People in Latvia also appreciate the exquisite products made from ingredients supplied by Vidzeme farmers.
RU:
Фабрики действуют в соответствии с самыми строгими стандартами обеспечения безвредности пищевых продуктов, а также с системами управления качеством. Все без исключения продукты изготавливаются без консервантов и без использования молочного порошка. Поэтому каждый созданный в Смилтене молочный шедевр является натуральным, полезным для здоровья и – нашим! 100% натуральная и вкусная продукция Smiltenes piens экспортируется в Россию, Эстонию, Германию, Израиль и США. Местные люди также высоко ценят изысканную продукцию из сырья, поставляемого видземскими крестьянами.

Allrestaurants - SMILTENES PIENS - Smiltene, LATVIA Allrestaurants - SMILTENES PIENS - Smiltene, LATVIA Allrestaurants - SMILTENES PIENS - Smiltene, LATVIA Allrestaurants - SMILTENES PIENS - Smiltene, LATVIA Allrestaurants - SMILTENES PIENS - Smiltene, LATVIA
x
X