BERRY BROTHERS (GENERAL)

Allrestaurants - BERRY BROTHERS - Roggel, NETHERLANDS

Address: Nijken 18, Roggel, NETHERLANDS
Phone: +31475496214 Mobile: * Fax: *
Website: http://berrybrothers.nl Email: *

EN
The development of our company in a nutshell:
In 1980, Jan and Karin van Zuilen started a soft fruit nursery in the Betuwe area. When expansion at their location at the time was not possible, they went looking for a new location, which they found in Roggel in the province of Limburg. The location in the Dutch Betuwe region was taken over by Jan’s brother Albert van Zuilen and his wife Wieke, who are still running the company today. In 1998 the brothers set up a joint sales company because they wanted to have more of a say in the sale of their product. The company is still developing: cultivating, marketing and supplying red berries and other soft fruit all year round. When Jan and Karin’s sons made their entry into the business in 2005, the name Berrybrothers also came up; after all, it had become a real family business. Daughter Franciene joined Berrybrothers in 2011 and completes the family picture. Berrybrothers continues to grow and develop, resulting in a large and innovative company with an eye for the original craftsmanship. Picking is still done by hand, for example. A family business to be proud of!

NL
De ontwikkelingen van ons bedrijf in een notendop: In 1980 begonnen Jan en Karin van Zuilen een zachtfruitkwekerij in de Betuwe. Toen uitbreiden op het huidige bedrijf niet mogelijk bleek, gingen ze op zoek naar een nieuwe locatie. Die vonden ze in het Limburgse Roggel. De locatie in de Betuwe werd overgenomen door de broer van Jan; Albert van Zuilen en zijn vrouw Wieke, die het bedrijf tot op de dag van vandaag met plezier runnen. In 1998 richten de broers een gezamenlijk afzetbedrijf op, omdat ze meer inspraak willen hebben in de verkoop van hun product. Het bedrijf ontwikkelt zich door en teelt, vermarkt en levert inmiddels jaarrond rode bessen en ander zachtfruit. Als de zoons van Jan en Karin in 2005 hun intrede in het bedrijf doen, ontstaat ook de naam Berrybrothers; het is immers een écht familiebedrijf geworden. Dochter Franciene gaat in 2011 aan de slag voor Berrybrothers en maakt het familieplaatje compleet. Berrybrothers blijft groeien en ontwikkelt zich door, met als resultaat een groot en innovatief bedrijf met oog voor het oorspronkelijke ambacht. Zo wordt er nog altijd met de hand geplukt. Een familiebedrijf om trots op te zijn.

DE
Die Entwicklung unseres Unternehmens kurz zusammengefasst:
1980 gründeten Jan und Karin van Zuilen einen Beerenobstbetrieb in der Betuwe. Da sich ein Ausbau an diesem Standort als nicht möglich erwies, machten sie sich auf die Suche nach einem neuen Betriebsstandort. Sie fanden ihn im Limburger Roggel. Der Standort in der Betuwe wurde von Jans Bruder Albert van Zuilen und seiner Frau Wieke übernommen, die den Betrieb bis heute mit Freude bewirtschaften. 1998 gründeten die Brüder einen gemeinsamen Absatzbetrieb, weil sie mehr Mitsprache beim Verkauf ihrer Produkte haben wollten. Das Unternehmen entwickelte sich weiter und erzeugt, vermarktet und liefert mittlerweile ganzjährig Rote Johannisbeeren und anderes Beerenobst. Als Jans und Karins Söhne 2005 in den Betrieb kamen, entstand auch der Name Berrybrothers: Es ist schließlich ein richtiger Familienbetrieb geworden. Tochter Franciene ist seit 2011 für Berrybrothers tätig und rundet das ‚Familienbild‘ ab. Berrybrothers wächst und entwickelt sich weiter. Das Ergebnis ist ein großes und innovatives Unternehmen mit Respekt vor dem ursprünglichen Handwerk. So wird noch immer von Hand geerntet. Ein Familienbetrieb, auf den man stolz sein kann!

Allrestaurants - BERRY BROTHERS - Roggel, NETHERLANDS Allrestaurants - BERRY BROTHERS - Roggel, NETHERLANDS Allrestaurants - BERRY BROTHERS - Roggel, NETHERLANDS Allrestaurants - BERRY BROTHERS - Roggel, NETHERLANDS Allrestaurants - BERRY BROTHERS - Roggel, NETHERLANDS
x
X