PKZ KERAMIKA (GENERAL)

Allrestaurants - PKZ KERAMIKA - Breclav, CZECH REPUBLIC

Address: Nadrazni 1167, 691 41 Breclav, CZECH REPUBLIC
Phone: +420739541223 Mobile: * Fax: *
Website: http://pkz-keramika.cz Email: *

Přelomovými se pro společnost stala devadesátá léta minulého století. Absolutní změna potřeb i chování trhu, kdy poptávka po klasické chemické a kanalizační kamenině se snížila na zlomek objemů let osmdesátých, vedla v roce 1998 k celkové restrukturalizaci podniku, kdy neproduktivní výroby byly zastaveny a provozy, které se jimi zabývaly, přešly do likvidace. Nositelem keramické tradice v Poštorné se stala původně dceřiná společnost Poštorenských keramických závodů - akciová společnost PKZ – užitková keramika, dnes PKZ Keramika Poštorná a.s., která je významným výrobcem a vývozcem technologicky a kvalitativně náročných výrobků z kameniny. Společnost ovládá několik technologií výroby kameniny, a tím může pružně reagovat na potřeby zákazníky vzhledem ke konkrétního požadavku. Kromě toho v posledním desetiletí zavedla i technologii výroby litím ze žárohlíny.
Současnou produkci společnosti tvoří především malosériová a zakázková výroba v těchto základních sortimentech:tažené dlažby, obklady, kameninová krytina, kanalizační kamenina, hospodářská kamenina, zahradní a užitková keramika, speciální chemická kamenina komínové vložky, tvarovky a základové kondenzátní jímky umyvadla pro vestavění do koupelnového nábytku. Více než polovina produkce je vyvážena do mnoha zemí Evropy, přičemž tradičně největšími odběrateli jsou firmy ze SRN, Rakouska, Itálie a Švýcarska. Dodávky z Poštorné směřují jak k polárnímu kruhu do Švédska, tak do veder Kuvajtu, a společnost tím úspěšně navazuje na exportní tradice slavné lichtenštejnské továrny z předminulého a minulého století.

Allrestaurants - PKZ KERAMIKA - Breclav, CZECH REPUBLIC Allrestaurants - PKZ KERAMIKA - Breclav, CZECH REPUBLIC Allrestaurants - PKZ KERAMIKA - Breclav, CZECH REPUBLIC Allrestaurants - PKZ KERAMIKA - Breclav, CZECH REPUBLIC Allrestaurants - PKZ KERAMIKA - Breclav, CZECH REPUBLIC
x
X