PINCZOW (GENERAL)

Allrestaurants - PINCZOW - Pinczow, POLAND

Address: Przemysłowa 6, 28-400 Pinczow, POLAND
Phone: +48413785800 Mobile: * Fax: *
Website: http://gomar.net.pl Email: *

Gomar Pińczów Sp.z o.o. S.K.A to firma rodzinna będącą w branży przetwórstwa owocowo-warzywnego od 1992 roku w Lipsku.
Obecnie firma swym zasięgiem obejmuje obszar kilku województw, skupiając produkcję w zakładach znajdujących się w Walentynowie k/Lipska, Kielcach, Pińczowie i w Warce. Początkowo główna działalność firmy ograniczała się do skupu owoców i warzyw oraz produkcji mrożonek w zamrażalni w Walentynowie (woj. mazowieckie). Właściciel postawił wówczas na eksport, jako priorytetowy kanał dystrybucji swoich towarów. Dzięki talentowi menedżerskiemu oraz konsekwencji w realizacji swoich dążeń, jego przedsięwzięcie powiodło się. Rynki zachodnie zostały otwarte dla mrożonek z „GOMARU”. Pozwoliło to na nowe inwestycje w 1997 roku, tzn. nabycie zamrażalni w Kielcach. Mając już swoich klientów w Europie zachodniej oraz odpowiednie zaplecze surowcowe i możliwości produkcyjne, firma rozpoczęła zwieńczoną sukcesem ekspansję na rynek rosyjski. Wschodni mega-rynek stanął otworem dla mrożonek z „GOMARU”. Na kolejnym etapie, Michał Górniak kupuje od krajowego potentata w produkcji soków i przetworów owocowo-warzywnych, wielki i nowoczesny zakład produkcyjny w Pińczowie (woj.świętokrzyskie). Rozpoczyna w nim produkcję mrożonek i koncentratów owocowych i warzywnych w pełni wykorzystując jego możliwości produkcyjne. Należy przy tym nadmienić, że zakład przejęto wraz z całą infrastrukturą socjalną oraz kadrą pracowniczą. Wzrost produkcji oraz realizacja zwiększonej sprzedaży, pozwoliły po pewnym czasie na zwiększenie zatrudnienia w firmie. Obecnie zatrudnionych jest tu średnio 600 pracowników, w większości z bogatym doświadczeniem w tej branży. Kontakty handlowe nawiązano z kontrahentami z całego świata. Oprócz mrożonek i koncentratów, równie szybko uruchomiono produkcję wyrobów gotowych takich jak soki, napoje, syropy, dżemy, ogórki i inne przetwory owocowo-warzywne.

Allrestaurants - PINCZOW - Pinczow, POLAND Allrestaurants - PINCZOW - Pinczow, POLAND Allrestaurants - PINCZOW - Pinczow, POLAND Allrestaurants - PINCZOW - Pinczow, POLAND Allrestaurants - PINCZOW - Pinczow, POLAND
x
X