DROSED (GENERAL)

Allrestaurants - DROSED - Siedlce, POLAND

Address: Sokolowska 154, 08-110 Siedlce, POLAND
Phone: +48256400000 Mobile: * Fax: *
Website: http://drosed.com.pl Email: *

PL:
Działalność Grupy DROSED w Polsce obejmuje 4 obszary:
Surowiec (kontrakty z hodowcami, pasze, pisklęta)
Produkcję drobiu i elementów z drobiu (kurczak, gęś, kaczka, perliczka, kura)
Wędliny drobiowe
Konserwy drobiowe (główna marka Podlaski)

EN:
DROSED Group business in Poland comprises 4 areas:

Stock (contracts with breeders, fodders, chicks)
Production of poultry and poultry cuttings (chicken, goose, duck, guinea fowl, hen)
Smoked poultry products
Canned poultry products (major brand: Podlaski pâté)

Allrestaurants - DROSED - Siedlce, POLAND Allrestaurants - DROSED - Siedlce, POLAND Allrestaurants - DROSED - Siedlce, POLAND Allrestaurants - DROSED - Siedlce, POLAND Allrestaurants - DROSED - Siedlce, POLAND
x
X