KPP (GENERAL)

Allrestaurants - KPP - Kozyatyn, UKRAINE

Address: Dovzhenko Street, 33, Kozyatyn, UKRAINE
Phone: +380434222242 Mobile: * Fax: *
Website: http://kpp.org.ua/ Email: *

UA:
ПАТ «Козятинський м'ясокомбінат» - це сучасне підприємство з передовими технологіями виробництва м’яса та ковбасних виробів. Підприємство входить в загальнодержавну асоціацію «Укрм’ясо».

Основним акціонером Товариства є компанія «OSI International Holding GmbH», Німеччина.

На підприємстві впроваджено та сертифіковано систему безпечності харчових продуктів згідно вимог ISO 22000:2005. Щорічно підприємство проходить аудит міжнародної сертифікаційної організації EFSIS на відповідність виробництва вимогам міжнародного стандарту. Ефективний контроль над усіма етапами виробництва здійснюється діючою на підприємстві системою HACCP

В 2014 році на підприємстві впроваджено та сертифіковано Систему екологічного менеджменту у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2004.

Невід’ємною частиною стратегії ведення виробничої діяльності є принципи соціальної відповідальності, що передбачають довготерміновий розвиток в гармонії з довкіллям та суспільством.

Підприємство у своїй діяльності дотримується загальноприйнятих стандартів у сфері корпоративної соціальної відповідальності і постійно застосовує їх для забезпечення дотримання прав людини, належного виробничого середовища, охорони навколишнього середовища, цілісності в бізнесі.

EN:
Kozyatyn Meat Plant PJSC –is a modern enterprise with progressive technology of meat and sausage production. The company is a member of the national association "Ukrmeat”.

The main shareholder of the Company is «OSI International Holding GmbH», Germany.

The company implemented and certified food safety system in accordance with requirements of ISO 22000:2005. Every year our company is audited by the international certification organization EFSIS in accordance with requirements of international standard. Effective control over all stages of production is valid in the enterprise HACCP system.

In 2014 the company introduced and certified environmental management system in accordance with the requirements of ISO 14001: 2004.

An integral part of the strategy of production activity are principles of social responsibility, providing long-term development in harmony with the environment and society.

Company adheres to generally accepted standards of corporate social responsibility and consistently applies them for human rights, the environment and integrity in business.

Allrestaurants - KPP - Kozyatyn, UKRAINE Allrestaurants - KPP - Kozyatyn, UKRAINE Allrestaurants - KPP - Kozyatyn, UKRAINE Allrestaurants - KPP - Kozyatyn, UKRAINE Allrestaurants - KPP - Kozyatyn, UKRAINE
x
X