PRILUTSKI (GENERAL)

Allrestaurants - PRILUTSKI - Chernihiv, UKRAINE

Address: Druzhby Narodiv St, 34-A, Pryluky, Chernihiv, UKRAINE
Phone: +380463752194 Mobile: * Fax: *
Website: http://prilutski.com.ua/ Email: *

RU:
ЗАО «Прилукский мясокомбинат» основано в 2000 году.
Сегодня это современное, мощное, перспективное предприятие, стабильно и быстро развивающееся.
Колбасные изделия ТМ «Прилуцкие» не только в Прилуках, но и в Киеве, Сумской, Черкасской, Полтавской, Черниговской областях. В г. Прилуки открыты 2 фирменных магазина «Ситий тато», а еще в 17 торговых учреждениях установлены специализированные витрины-холодильники ТМ «Прилуцкие», в которых присутствует практически весь ассортимент колбасных изделий предприятия. Ассортимент продукции постоянно расширяется и обновляется и на сегодняшний день составляет более 80 наименований.

Вакуумировальное оборудование позволяет продлить срок хранения продукции, что особенно импонирует потребителю нарезок копченых изделий небольшими порциями.
Современное новое оборудование и высокие технологии способствуют постоянному росту производства, расширению ассортимента. Система учета и контроля производства полностью компьютеризирована. Построен новый участок отгрузки готовой продукции с камерами хранения, в которых автоматически поддерживается необходимый микроклимат. Предприятие расширяет парк камер для термической обработки колбас, закупает новое оборудование для обеспечения технологического процесса.

Количество сотрудников предприятия насчитывает около 250 человек. На предприятии работает преимущественно молодежь. Все сотрудники предприятия социально защищены: своевременная выплата заработной платы, ежегодные отпуска, путевки, предоставление сотрудникам беспроцентных ссуд, оплата обучения сотрудников и их детей. На сегодняшний день за счет предприятия в ВУЗах обучается 5 человек. Далеко смотрящая политика руководства позволяет постоянно создавать новые рабочие места, что обуславливает потребность в специалистах разных специальностей. Руководство проводит широкую благотворительную и спонсорскую деятельность.
Планово проводится благоустройство территории предприятия, капитальный ремонт цехов, бытовых помещений. Введен в эксплуатацию цех по производству полуфабрикатов.

UA:
Закрите акціонерне товариство «Прилуцький м’ясокомбінат» створено у 2000р. на виробничих потужностях ВАТ «Прилуцький м’ясокомбінат».

Сьогодні це – сучасне, потужне, перспективне підприємство, що стабільно і швидко розвивається.

У 2008 році ЗАТ «Прилуцький м’ясокомбінат» сертифіковано на відповідність вимогам ДСТУ ІSО 9001-2001, та ДСТУ 4161-2003 по якості та безпечності продукції.
Підприємство є дійсним членом Чернігівської регіональної торгово-промислової палати.
Загальна територія підприємства - 10 га. На цих площах знаходиться, також, підприємство ТОВ «ВКП» Прилуки - Агропереробка», що виробляє та реалізовує м’ясну продукцію, таку як: яловичина та свинина в напівтушах та в розрубах, в охолодженому та замороженому вигляді, а також субпродукти, загальною кількістю близько 200 тон на місяць.
Виробничі площі ЗАТ «Прилуцький м’ясокомбінат» складають-3500м2, з них під діючими потужностями-2500м2. Таким чином, ми маємо достатній потенціал і гарні перспективи розвитку.
Продукція підприємства випускається під маркою «Прилуцькі». Ковбасні вироби торгової марки «Прилуцькі» користуються попитом не тільки в Прилуках, а і в Києві, на Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Чернігівщині. В Прилуках відкрито 2 фірмових магазина «Ситий тато», та ще у 17 торгівельних закладах міста є спеціалізовані вітрини-холодильники, де є майже весь асортимент ковбасних виробів підприємства: ковбаси варені, варено-копчені, напівкопчені, копченості, заморожені напівфабрикати січені та в тістовій оболонці.

Асортимент продукції постійно розширюється та оновлюється і на сьогодні складається майже з 60 найменувань.

Вакуумопакувальне обладнання дозволяє подовжити термін зберігання продуктів, що особливо імпонує споживачеві-нарізка копчених виробів невеликими порціями.
За останні два роки підприємство придбало нові сучасні термічні камери,обладнання для переробки та підготовки м’ясної сировини. Сучасне нове обладнання та високі технології сприяють постійному росту виробництва,розширенню асортименту. Система обліку та контролю виробництва повністю комп’ютеризована. Побудовано нову дільницю відвантаження готової продукції з камерами зберігання готової продукції, в яких автоматично підтримується необхідний мікроклімат.
Кількість працюючих –близько 250 чоловік. На підприємстві працює переважно молодь, яка соціально захищена-своєчасна виплата заробітної плати, щорічні відпустки, путівки, надання працівникам безвідсоткових позик, оплата навчання працівників та їх дітей. На сьогодні за рахунок підприємства у вищих навчальних закладах навчається 5 чоловік. Далекоглядна політика керівництва підприємства дозволяє постійно створювати нові робочі місця,що зумовлює потребу у спеціалістах різних спеціальностей. Керівництво провадить широку благодійницьку та спонсорську діяльність.

Allrestaurants - PRILUTSKI - Chernihiv, UKRAINE Allrestaurants - PRILUTSKI - Chernihiv, UKRAINE Allrestaurants - PRILUTSKI - Chernihiv, UKRAINE Allrestaurants - PRILUTSKI - Chernihiv, UKRAINE Allrestaurants - PRILUTSKI - Chernihiv, UKRAINE
x
X