LIELZELTIŅI (GENERAL)

Allrestaurants - LIELZELTIŅI - Riga, LATVIA

Address: Krustpils iela 83C, Latgales priekspilseta, Riga, LATVIA
Phone: +37125729555 Mobile: * Fax: *
Website: http://lielzeltini.lv/ Email: *

RU:
Lielzeltiņi — это одно из ведущих предприятий по производству и переработке птичьего мяса в странах Балтии. Оно находится под Бауской, на берегу реки Мемеле, на территории, занимающей более 30 га.
Продукция из куриного мяса под маркой «Bauska» производится только из высококачественного мяса бройлера собственного производства. Предприятие работает уже 20 лет, постоянно осуществляя инвестиции в развитие предприятия и технологий с целью производства продукции, которую мы можем считать эталоном качества в Европе. Предприятие Lielzeltiņi и его бренд «Bauska» – это гарантия качества продукции. Предприятие действует по тщательно разработанной системе безопасности пищевых продуктов, которая охватывает все этапы деятельности —выращивание птицы, производство корма, забой птицы, переработка мяса и логистика продукции.
В конце 2013 года предприятие Lielzeltiņi вошло в состав холдинга AB Linas Agro Group, который объединяет 35 предприятий в Литве, Латвии, Эстонии и Дании. На предприятиях холдинга работает более 2200 человек, занимающихся международной торговлей сельскохозяйственной продукцией, агрообеспечением, производством и переработкой, а теперь — и производством пищевых продуктов.
С учетом нужд и желаний клиентов предприятие Lielzeltiņi постоянно улучшает и расширяет ассортимент производимой продукции, которую можно приобрести в крупнейших торговых сетях Латвии. Продукция экспортируется в девять стран Европы: Эстонию, Литву, Швецию, Данию, Финляндию, Великобританию, Францию, Испанию и Нидерланды. Цель предприятия — быть ведущим производителем мяса цыпленка в Балтии, выпускать продукцию высокого качества, обеспечивать безупречный сервис и достигать превосходства во всем.

EN:
LLC “Lielzeltiņi” is one of the leading local poultry meat producers and processors in the Baltic states. The company is located near Bauska, on the bank of the River Mēmele, its production facilities take up more than 30 h area.
The chicken meat used for products under the “Bauska” brand is produced using only the highest quality own-bred broiler meat. The company has been working for 20 years and it has been continuously investing in its development and technology to create products that can be considered an example of quality in Europe. LLC “Lielzeltiņi” and its “Bauska” brand guarantee product quality, working in accordance with the carefully developed food safety system that is applied to the entire cycle of the company’s operations – starting with bird breeding and the production of fodder, and continuing with the slaughterhouse and the processing of poultry meat and the product-related logistics.
Since the end of 2013, LLC “Lielzeltiņi” belongs to the AB “Linas Agro Group” holding that unites 35 companies in Lithuania, Latvia, Estonia and Denmark. The member companies of the holding employ more than 2200 employees engaged in the international trade of agricultural products, agricultural supplies, the production and processing of agricultural products, as well as the production of food products.

Taking into account the clients’ wishes and needs, LLC “Lielzeltiņi” is continuously improving and expanding the assortment of the produced goods available at the largest store chains in Latvia. Products are exported to nine European countries – Estonia, Lithuania, Sweden, Denmark, Finland, the United Kingdom, France, Spain and the Netherlands. The goal of the company is to be the leading chicken meat producer in the Baltics, producing high-quality products, ensuring outstanding client service and excellence in everything we do.

LV:
SIA «Lielzeltiņi» ir viens no vadošajiem vietējiem putnu gaļas ražošanas un pārstrādes uzņēmumiem Baltijas valstīs. Mēs atrodamies Zemgalē, pie Bauskas, pašā Mēmeles upes krastā. Jau 20 gadus mērķtiecīgi investējot uzņēmuma un ražošanas tehnoloģiju attīstībā, mēs radām produktus, kurus varam uzskatīt par kvalitātes paraugu Eiropā. SIA «Lielzeltiņi» un mūsu izlolotais zīmols «Bauska» garantē produktu kvalitāti, jo ražojam, ievērojot rūpīgi izstrādātu pārtikas drošības sistēmu, kas aptver uzņēmuma darbības sfēras, – no putnu audzēšanas un barības ražošanas līdz putnu kaušanai, gaļas pārstrādei un produktu loģistikai.

Kopš 2013.gada nogales SIA «Lielzeltiņi» pieder Lietuvas holdinga kompānijai «Linas Agro Group», kas apvieno 35 uzņēmumus Lietuvā, Latvijā, Igaunijā un Dānijā. Holdinga uzņēmumos strādā vairāk nekā 2200 profesionāļu, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produkcijas starptautisko tirdzniecību, agro apgādi, lauksaimniecības produkcijas ražošanu un pārstrādi, kā arī ar pārtikas ražošanu.
Ievērojot klientu vēlmes un vajadzības, mēs turpinām uzlabot un paplašināt produktu klāstu. Esam lepni, ka mūsu gardos produktus var iegādāties visā Latvijā un mūsu produkcija tiek eksportēta uz deviņām Eiropas valstīm - Igauniju, Lietuvu, Zviedriju, Dāniju, Somiju, Lielbritāniju, Franciju, Spāniju un Nīderlandi.
Uzņēmuma mērķis ir būt par vadošo cāļu gaļas ražotāju Baltijā, kas ražo augstas kvalitātes produktus, nodrošinot izcilu servisu un izcilību visā, ko darām.

Allrestaurants - LIELZELTIŅI - Riga, LATVIA Allrestaurants - LIELZELTIŅI - Riga, LATVIA Allrestaurants - LIELZELTIŅI - Riga, LATVIA Allrestaurants - LIELZELTIŅI - Riga, LATVIA Allrestaurants - LIELZELTIŅI - Riga, LATVIA
x
X