ARDEKS (GENERAL)

Allrestaurants - ARDEKS - Riga, LATVIA

Address: Bruņinieku iela 92, Riga, LATVIA
Phone: +37163881727 Mobile: * Fax: *
Website: http://ardeks.lv Email: *

RU:
Предприятие Ardeks начало свою деятельность в 1996 году и из небольшого цеха выросло до предприятия, способного разделывать и перерабатывать 25 тонн мяса в день. В ассортимент мясной продукции входит свежее мясо, различные мясные продукты - колбасы, копчености, паштеты, кулинарная продукция, консервы.

В 2000 году был открыт дополнительный цех мясных консервов в Друве, получивший европейский сертификат качества. В настоящий момент цех по производству консервов производит 30 различных видов консервов, которые распространяются не только в странах Балтии, но и экспортируются в Германию, Ирландию, Молдову, Азербайджан и Грузию.

Постоянная разработка новой продукции и разумная ценовая политика позволяет быстро реагировать на рыночный спрос, продолжая предлагать продукцию, уже традиционно полюбившуюся покупателям.

LV:
Uzņēmums Ardeks uzsāka savu darbību 1996.gadā un no neliela ceha ir izaugusi līdz uzņēmumam, kas spēj ražot un atkaulot 25 tonnas gaļas dienā. Gaļas produktu sortimentā ietilpst svaiga gaļa, dažādi gaļas produkti - desas, kūpinājumi, pastētes, kulinārijas prukti, konservi.

2000. gadā tika atklāts papildus gaļas konservu ražošanas cehs Druvā, kurš ir saņēmis Eiropas kvalitātes sertifikātu. Šobrīd konservu cehs ražo 30 dažādu veidu konservus, kuru izplata ne tikai Baltijas valstīs, bet eksportē arī uz Vāciju, Īriju, Moldovu, Azerbaidžānu un Gruziju.

Pastāvīga jaunu produktu izstrāde un saprātīga cenu politika ļauj ātri reaģēt uz tirgus prasībām, turpinot piedāvāt jau tradicionāli iemīlētus pircēju produktus.

EN:
Ardeks Ltd. was founded in 1996 and from a small factory it has growth to a company who can produce and debone 25 tons meat per day. Ardeks Ltd. offer such products as fresh meat, various types of other meat products – sausage, smoked sausage, culinary products, canned food etc.

An additional canned meat food factory was founded in year 2000 in Druva and has been awarded with European Quality Certification. At the moment the canned meat food factory produces 30 varieties of canned food which are not only sold in Baltic States, but also being exported to Germany, Ireland, Moldova, Azerbaijan and Georgia.

Maintaining the offer of the traditional top customer products, Ardeks Ltd. has a constant development for new products and reasonable price range which provides a quick reaction to market requirements.

Allrestaurants - ARDEKS - Riga, LATVIA Allrestaurants - ARDEKS - Riga, LATVIA Allrestaurants - ARDEKS - Riga, LATVIA Allrestaurants - ARDEKS - Riga, LATVIA Allrestaurants - ARDEKS - Riga, LATVIA
x
X