GAMMA-A (GENERAL)

Allrestaurants - GAMMA-A - Riga, LATVIA

Address: Traleru iela 30 Ziemeļu rajons, Riga, LATVIA
Phone: +37167615142 Mobile: * Fax: *
Website: http://gamma-a.lv/ Email: *

RU:
Предприятие „Gamma-A” SIA основано в 1995 году. Начальным видом деятельности предприятия было производство пустой металлической тары и реализация рыбных консервов.

На сегодняшний день мы смело можем утверждать, что „Gamma-A” - крупнейший производитель шпрот в мире. У нас свой собственный рыбацкий флот и мы сами производим металлическую тару, что обеспечивает высокое качество нашей продукции. Её качество уже оценено и признано в 46 странах мира, в которых реализуется наша продукция.

С самых истоков производства мы стремились производить продукцию высокого качества, это наш приоритет и сегодня.

Начав производить продукцию с прозрачной крышкой, мы изменили мировое представление о Латвийских шпротах.

Наша сознательность и цель доставлять людям радость, позволила нам добиться достижений. Мы не останавливаемся на достигнутом, так как впереди ещё много высот, которые необходимо покорить.

LV:
Uzņēmums “Gamma-A” SIA tika dibināts 1995. gadā. Sākotnējais uzņēmuma darbības veids bija tukšas metāla taras ražošana un zivju konservu realizācija.

Droši varam apgalvot, ka uz šo dienu “Gamma-A” ir lielākais šprotu ražotājs pasaulē. Mums ir pašiem sava zvejas flote un paši ražojam metāla taru, kas nodrošina augstu kvalitāti mūsu produkcijai. Šī kvalitāte jau tiek novērtēta un atzīta 46 pasaules valstīs, uz kurām tiek realizēta mūsu produkcija.

No pašiem ražošanas pirmsākumiem esam tiekušies ražot augstākā labuma produktus, tā ir mūsu prioritāte arī šodien.

Uzsākot ražot produkciju ar caurspīdīgu vāku, esam mainījuši pasaules attieksmi pret Latvijas šprotēm.

Mūsu godprātība un mērķis sniegt cilvēkiem prieku, ļāva mums sasniegt panākumus. Mēs neapstājamies pie sasniegtā, jo priekšā ir vēl daudzas virsotnes, kuras ir jāsasniedz.

EN:
The Company "Gamma-A" Ltd. production was established in in 1995 with the initial activity of the blank metal containers and canned fish distribution.
Owing a fishing fleet and producing our own packaging helped us to ensure the highest quality of our products. We can confermly say that today "Gamma-A"is the largest sprat manufacturer in the world.
This quality is recognised in 46 countries countries all over the world. From the beginning, we whore striving for the superior quality of our products, and this is still our top priority today.
Having started to produce cans with a transparent lid, we've changed the world's attitude towards Latvian sprats.
Our honesty towards our customers is one of the main reasons of our success. We never stop at what we have accomplished, and we have many goals to achieve to ahead of us, because excellent has no limit.

Allrestaurants - GAMMA-A - Riga, LATVIA Allrestaurants - GAMMA-A - Riga, LATVIA Allrestaurants - GAMMA-A - Riga, LATVIA Allrestaurants - GAMMA-A - Riga, LATVIA Allrestaurants - GAMMA-A - Riga, LATVIA
x
X