JGK (GENERAL)

Allrestaurants - JGK - Riga, LATVIA

Address: atlasa iela 7, Riga, LATVIA
Phone: +37167368643 Mobile: * Fax: *
Website: http://jgk.lv/ Email: *

RU:
Приспосабливаясь к новым обстоятельствам, предприятие предлагает все новые изделия, одновременно не забывая про давние традиции. В 2003 году заложенфундамент нового производственного здания, в 2005 году проходит его открытие. Проект реализован при привлечении средств SAPARD. С 2005 года начат экспорт продукции в Россию, это сотрудничество непрерывно продолжается до сих пор. В 2009 году создан бренд „Jelgava” (до этого продукция производилась под брендом „Jelgavas gaļas kombināts”). В 2010 году контрольный пакет акций предприятия приобрело АО „Rīgas Miesnieks”.

Используя многолетнии традиции предприятия, большой опыт работников и оригинальные рецепты, продолжается производство полюбившихся покупателям продуктов, а также предлагаются многочисленные новинки. Много времени и внимания уделяется разработке более красивой и удобной упаковки. Благодаря высоким стандартам качества, изделия предприятия „Jelgava” полюбили даже очень требовательные покупатели. Летом 2011 года открывается новый, построенный с нуля пельменный цех. И этот продукт, имеющий высокий спрос, сейчас производят мастера предприятия. В апреле 2011 года для предприятия „Jelgava” разработан новый логотип, с которым сейчас ята торговая марка известна и в Латвии, и далеко за ее пределами.

В июне 2010 года АО «Ригас Миесниекс» приобретает АО «Елгавский Мясокомбинат». Предприятие является частью скандинавского концерна HKScan Group, и 30 мая 2014 года происходит смена юридического названия объединенного предприятия на АО «HKScan Latvia».

LV:
Piemērojoties jaunajiem apstākļiem, uzņēmums piedāvā arvien jaunus izstrādājumus, vienlaikus neaizmirstot senās tradīcijas. 2003. gadā tiek likti pamati jaunai ražošanas ēkai, 2005. gadā notiek tās atklāšana. Projekts īstenots, piesaistot SAPARD līdzekļus. Kopš 2005. gada tiek uzsākts produkcijas eksports uz Krieviju, šī sadarbība nepārtraukti turpinās joprojām. 2009. gadā ir veidots zīmols „Jelgava” (līdz tam produkcija tika ražota ar zīmolu „Jelgavas gaļas kombināts”). 2010. gadā uzņēmuma akciju kontrolpaketi iegādājas AS „Rīgas Miesnieks”. Izmantojot uzņēmuma tradīcijas, darbinieku lielo pieredzi un oriģinālās receptes, tiek turpināta pircēju iecienītu produktu ražošana un ieviesti vairāki jaunumi. Daudz tiek strādāts pie glītāka un ērtāka iesaiņojuma veidošanas. Augsto kvalitātes standartu dēļ uzņēmuma „Jelgava” izstrādājumus ir iecienījuši pat ļoti prasīgi pircēji. 2011. gada vasarā tiek atklāts pelmeņu cehs. Arī šo pieprasīto produktu tagad ražo uzņēmuma „Jelgava” meistari. 2011. gada aprīlī uzņēmumam „Jelgava” tiek izstrādāts jauns logotips, ar kuru pašlaik tas ir pazīstams gan Latvijā, gan tālu aiz tās robežām.

2010.gada jūnijā AS „Rīgas Miesnieks” iegādājas „Jelgavas gaļas kombināts“.

2014.gada maijā apvienotais uzņēmums AS „Rīgas Miesnieks” kā daļa no HKScan uzņēmumu grupas, maina savu juridisko nosaukumu uz „HKScan Latvia“.

EN:
Adapting to new circumstances, the company continues to offer new products, all while never forgetting the old ways. In 2003, the foundation was laid for a new production facility, which was opened in 2005. The project was realized with the help of SAPARD resources. Since 2005, export to Russia has been launched, and continues still. In 2009, the brand name “Jelgava” was designed (prior to this, production took place under the brand name Jelgava Meat Factory). In 2010, the company acquired a controlling interest in Riga Butcher, JSC. Using the company's traditions, employees' vast experience, and original recipes, production of consumers' favorite products is continued, and a number of new products are introduced. Much is being done to ensure more attractive and convenient packaging production. Because of the high quality standards of “Jelgava”, products are popular among even the most demanding customers. In the summer of 2011, a dumpling shop was founded. Now also this very demanded product is produced by the “Jelgava” masters. In April 2011, “Jelgava” launched a new logo design, which is now recognized in Latvia as well as far beyond its borders.

In June 2010 "Jelgavas gaļas kombināts" was aquired by „Rīgas Miesnieks“.

In May 2014 the joint company „Rigas Miesnieks“ changed it’s legal name to „HKScan Latvia“ as a part of HKScan Group.

Allrestaurants - JGK - Riga, LATVIA Allrestaurants - JGK - Riga, LATVIA Allrestaurants - JGK - Riga, LATVIA Allrestaurants - JGK - Riga, LATVIA Allrestaurants - JGK - Riga, LATVIA
x
X