RIGAS DZIRNAVNIEKS (GENERAL)

Allrestaurants - RIGAS DZIRNAVNIEKS - Riga, LATVIA

Address: Lizuma 5K, Riga, LATVIA
Phone: +37167014450 Mobile: * Fax: *
Website: http://rigas-dzirnavnieks.lv/ Email: *

RU:
АО “Rīgas Dzirnavnieks” является одним из крупнейших производителей муки в Балтийских странах. Мы производим и продаем продукты переработки зерна - пшеничную и ржаную муку всех видов, мучные смеси, зерновые хлопья, а также другие продукты для пекарней и кондитерских и индивидуальных потребителей.
Деятельность А/О "Rīgas Dzirnavnieks" охватывает два стратегически важных сектора бизнеса – производство промышленной и потребительской продукции. Руководство А/О "Rīgas Dzirnavnieks" координирует развитие, финансы и информацию обоих сфер бизнеса. Оперативная деятельность предприятия организована следующим образом:
- B2B отдел промышленных продуктов – производит муку, мучные смеси и хлопья для промышленных производителей (пекарней, булочных и кондитерских).
- B2C отдел потребительской продукции – производит и распространяет потребительскую продукцию – муку, злаковые хлопья, завтраки быстрого приготовления и макароны.
Зерно – главное сырье и самый важный элемент для нашего продукта. Используя самые современные технологии, мы способны производить продукцию самого высшего качества.
Для нашего предприятия клиент является главным работодателем: удовлетворенные требования потребителя и наилучшее качество продукции - это главные ценности для А/О “Rīgas Dzirnavnieks”.
На нашем предприятии 90 работников. Элеваторы, мельницы и производственные линии расположены в Риге. Мы производим ежедневно 250 тонн пшеничной муки, 120 тонн ржаной муки и 43 тонн овсяных продуктов.
AO "Rīgas Dzirnavnieks" является частью UAB Baltic Mill - одной из крупнейших и самых современных зерноперерабатывающих групп в Балтийских странах. Промышленные цехи группы расположены в Вевисе, Риге, Таллине и Паневежисе. Kомпании группы Baltic Mill занимает лидирующие позиции в сегментах рынка Литвы, Латвии и Эстонии.

EN:
Joint stock company "Rigas Dzirnavnieks" is one of the largest grain processing companies in Baltic States. Company produces and sells grain products – all types of wheat and rye flour, flour mixes, flakes and other grain products for bakeries and confectioneries, as well as products in small packages for individual consumers.
"Rigas Dzirnavnieks" deals with two strategic business sectors- producing industrial products and producing goods for retailers. The management of the joint stock company "Rigas Dzirnavnieks" coordinates the development, finances and information in both fields. The operational activities are organized in a following way:
- B2B - the department of industrial products produces flour, flour mixes and rolled grain for industrial producers (bakeries and confectioneries).
- B2C - the department of retailers produces and distributes consumer products – flour, rolled oats, breakfast cereals, flour mixes, muesli bars and pasta.
The main raw material – grain – is the most important element for all our products. Using very modern technologies we produce flour of highest quality.
The most important for our employees is customer – satisfied customer and the best performance in product quality are those values, which are essential for our company.
There are 90 employees in "Rigas Dzirnavnieks". Elevators, mills and production lines are situated in Riga. We produce daily approximately 250 tons of wheat flour, 120 tons of rye flour and 43 tons of oat products.
"Rigas Dzirnavnieks" is part of the the UAB Baltic Mill - one of the largest and most advanced grain processing groups in Baltic countries. Owing to the knowledge of modern grain processing technology, the company produced a wide range of products: various types of wheat and rye flour, flour mixes, wheat germ and bran. Modern technology enables the group to adapt to market demand and offer the best quality products to its customers. Consumer need drives a continuous expansion of Baltic Mill product range.
Rigas Dzirnavnieks exports the products to Lithuania, Estonia, Russia, Finland, Italy, Czech Republic.

LV:
Akciju sabiedrība "Rīgas Dzirnavnieks" ir viens no lielākajiem graudu pārstrādātājiem Baltijā. Uzņēmums ražo un pārdod graudu pārstrādes produktus - visu veidu kviešu un rudzu miltus, miltu maisījumus, pārslas, placinātus graudus un putraimus industriālajiem patērētājiem (maizniekiem un konditoriem), kā arī fasēto produkciju individuālam patēriņam.
"Rīgas Dzirnavnieks" ir graudu pārstrādes uzņēmums un tā darbība aptver divus stratēģiskus biznesa sektorus - industriālo produktu ražošanu un patēriņa produkcijas ražošanu. "Rīgas Dzirnavnieks" vadība koordinē abu biznesa jomu attīstību, finanses un informāciju. Uzņēmuma operatīvā darbība ir organizēta sekojoši:
- B2B Industriālo produktu daļa - ražo miltus, miltu maisījumus un pārslas industriālajiem ražotājiem (maiznīcām, ceptuvēm un konditorejām).
- B2C Patēriņa produktu daļa - ražo un izplata patēriņa produkciju - miltus, graudaugu pārslas, gatavās brokastis, makaronus, miltu maisījumus un graudaugu batoniņus.
Galvenā izejviela - graudi - ir pamats visiem uzņēmuma produktiem. Ar modernu tehnoloģiju palīdzību graudi tiek pārstrādāti augstas kvalitātes industriālajos un pārtikas produktos.
Savos klientos uzņēmuma darbinieki saskata savus darba devējus - izpildītas klientu vēlmes un sasniegti visaugstākie produktu kvalitātes rādītāji ir tās vērtības, pēc kā uzņēmums visvairāk tiecas.
Kopumā uzņēmumā strādā 90 darbinieku. Elevatori, dzirnavas un ražošanas līnijas ir izvietotas Rīgā (AS "Rīgas Dzirnavnieks") . Dienā uzņēmums spēj saražot apmēram 250 tonnas kviešu miltu, 120 tonnas rudzu miltu un 43 tonnas auzu produktu.
Rīgas Dzirnavnieks eksportē produktus uz Lietuvu, Igauniju, Krieviju, Somiju, Itāliju, Čehiju.
"Rīgas Dzirnavnieks" ir daļa no UAB Baltic Mill, kura ir viena no lielākajām un modernākajām graudu pārstrādes grupām Baltias valstīs. Uzņēmums ražo plašu produktu klāstu: dažādu veidu kviešu un rudzu miltus, miltu maisījumus, kviešu dīgstus un klijas. Modernās tehnoloģijas ļauj pielāgoties tirgus prasībām un piedāvāt patērētājiem augstākās kvalitātes produktus. Galvenais dzinulis Baltic Mill produktu klāsta regulārai paplašināšanai ir patērētāju prasības.

Allrestaurants - RIGAS DZIRNAVNIEKS - Riga, LATVIA Allrestaurants - RIGAS DZIRNAVNIEKS - Riga, LATVIA Allrestaurants - RIGAS DZIRNAVNIEKS - Riga, LATVIA Allrestaurants - RIGAS DZIRNAVNIEKS - Riga, LATVIA Allrestaurants - RIGAS DZIRNAVNIEKS - Riga, LATVIA
x
X