SALAS-ZIVIS (GENERAL)

Allrestaurants - SALAS-ZIVIS - Riga, LATVIA

Address: Lidonu 6c,Vilnius, Riga, LATVIA
Phone: +37167314409 Mobile: * Fax: *
Website: http://salas-zivis.com/ Email: *

RU:
Компания Salas Zivis – один из ведущих импортеров рыбы и морепродуктов в страны Балтии.

Мы выбираем философию высокого качества в сегменте не только элитарных, но и повседневных продуктов широкого потребления. Качество для нас – нечто больше, чем свежая и вкусная продукция. Важны также отношения между нами и нашими клиентами. Пунктуальность и выполнение обещаний – основа стабильности обоюдного успеха.

Важнее всего для нас конечный потребитель – покупатель и его желания. Чтобы постоянно удовлетворять потребности клиентов, ассортимент нашей продукции изо дня в день пополняется продуктами морских и океанских глубин – охлажденной и замороженной рыбой, а также морскими деликатесами. Кроме того, мы предлагаем высококачественный картофель, свежезамороженные овощи, фрукты и пряности. В ходе развития компании мы разработали свои собственные линии продуктов: Symphony, Royal Seafoods, Gardi Ēdis, Horizonte, Sunrise, Star Sailor, Golden Crabs, Atlantic Ocean un Chief’s Favorite.

Многолетний опыт и целенаправленная принципиальность позволили нам найти лучших поставщиков, которые могут быстро реагировать на заказы и предлагать ценные, качественные продукты в необходимом объеме, укладываясь в максимально короткие сроки. Сейчас у компании есть деловые партнеры на всех континентах, мы выбираем и приобретаем продукцию более чем в 60 странах мира. Поставки из Франции, Китая, Вьетнама, Таиланда, США и Австралии для нас не единичный случай, а повседневная работа.

Выбирая продукцию, предлагаемую Salas Zivis, вы можете быть уверены, что получите лучшее и по цене, и по качеству.

EN:
The company Salas Zivis is one of the leading fish and seafood importers in the Baltic States.

We choose a philosophy of high quality not only in elite products, but also in the mass consumption segment. For us quality means more than just a fresh and tasty product. We think that the relationships between us and our clients are just as important. Punctuality and the keeping of promises are the foundation of mutual and long-lasting success.

The most important thing for us is the end user – the buyer and his needs. In order to satisfy our clients’ needs even better, our production range is supplemented daily with new products – chilled and frozen fish and seafood delicacies, high quality potatoes, freshly frozen vegetables, fruits and herbs. In developing the company, we have made our own product lines: Symphony, Royal Seafoods, Gardi Ēdis, Horizonte, Sunrise, Star Sailor, Golden Crabs, Atlantic Ocean and Chief’s Favorite.

Many years of experience and purposeful adherence to our principles have allowed us to find best suppliers who can quickly realize orders and supply high-value and quality products in the ordered amount and with short delivery times. These days our company has collaboration partners in all continents; production is selected and purchased from more than 60 countries all around the world. Deliveries from France, China, Vietnam, Thailand, USA and Australia for us are not exceptional cases, but part of our daily work.

When choosing the products offered by Salas Zivis, you can be sure to get the best goods in terms of price and quality.

LV:
Uzņēmums Salas Zivis ir viens no vadošajiem zivju un jūras produktu importētājiem Baltijas valstīs.

Mēs izvēlamies augstas kvalitātes filosofiju ne tikai elitāro produktu, bet arī ikdienas masveida patēriņa segmentā. Kvalitāte mums ir kas vairāk par svaigu un garšīgu produktu. Svarīga ir arī attiecību kvalitāte starp mums un mūsu klientiem. Punktualitāte un solījumu izpildes kvalitāte ir abpusējas veiksmes stabilitātes pamats.

Mums vissvarīgākais ir gala lietotājs – pircējs un viņa vēlmes. Lai aizvien labāk apmierinātu klientu vajadzības, mūsu produkcijas klāsts ik dienas tiek paplašināts ar jūru un okeānu dzelmju produktiem - atdzesētām, saldētām zivīm un jūras delikatesēm. Kā arī ar augstvērtīgiem kartupeļiem, svaigi sasaldētiem dārzeņiem, augļiem un garšaugiem. Uzņēmumam attīstoties, esam izveidojuši paši savas produktu līnijas: Symphony, Royal Seafoods, Gardi Ēdis, Horizonte, Sunrise, Star Sailor, Golden Crabs, Atlantic Ocean un Chief’s Favorite.

Gadiem ilgā pieredze un mērķtiecīga principialitāte ir ļāvusi atrast labākos piegādātājus, kas spēj ātri reaģēt uz pasūtījumiem un piegādāt augstvērtīgu, kvalitatīvu produktu prasītajā apjomā, iekļaujoties maksimāli īsos termiņos. Šobrīd uzņēmumam ir sadarbības partneri visos kontinentos, un produkcija tiek izvēlēta un iegādāta no vairāk nekā 60 valstīm visā plašajā pasaulē. Piegādes no Francijas, Ķīnas, Vjetnamas, Taizemes, ASV un Austrālijas mums ir nevis izņēmuma gadījums, bet ikdiena.

Izvēloties Salas Zivis piedāvāto produkciju, jūs varat būt pārliecināti, ka saņemsiet labāko gan cenas, gan kvalitātes ziņā.

LT:
Bendrovė „Salas Zivis“ -viena iš pirmaujančių žuvies ir jūros gėrybių importuotojų Baltijos šalyse.

Jūs paklausite-kas geriausiai apibūdina mūsų įmonę? Be jokios abejonės-kokybė. Metai iš metų mes nuosekliai laikomės aukštos kokybės filosofijos. Kokybė mums-tai ne tik švieži ir skanūs produktai, bet ir stabilūs bei sąžiningi santykiai su mūsų klientais.

„Salas Zivis“ puikiai žino, kad svarbiausias-galutinis vartotojas. Būtent nuo jo skonio ir pasirinkimo priklauso bendrovės sėkmė. Siekdami patenkinti vis augančius poreikius nuolat plečiame produktų asortimentą. „Salas Zivis“ yra sukurtos žuvies ir jūros gėrybių produktų linijos: Symphony, Royal Seafoods, Gardi Ēdis, Horizonte, Sunrise, Star Sailor, Golden Crabs, Atlantic Ocean un Chief’s Favorite. Asortimentą papildo ir aukštos kokybės šaldyti produktai: bulvių gaminiai, daržovės, vaisiai ir prieskoninės žolės.

Šiandien kompanija turi partnerius visuose žemynuose-produktai yra atrenkami ir įsigyjami daugiau nei iš 60 pasaulio šalių: Prancūzijos, Kinijos, Vietnamo, Tailando, JAV, Australijos bei kt.-tai mūsų kasdienybė.

Pasirinkę „Salas Zivis“ produktus galite būti tikri, kad gausite aukščiausią kokybę už palankiausią kainą!

Allrestaurants - SALAS-ZIVIS - Riga, LATVIA Allrestaurants - SALAS-ZIVIS - Riga, LATVIA Allrestaurants - SALAS-ZIVIS - Riga, LATVIA Allrestaurants - SALAS-ZIVIS - Riga, LATVIA Allrestaurants - SALAS-ZIVIS - Riga, LATVIA
x
X