DONA (GENERAL)

Allrestaurants - DONA - Riga district, LATVIA

Address: VIRSI, Salas novads., Riga district, LATVIA
Phone: +37165231120 Mobile: * Fax: *
Website: http://dona.lv/ Email: *

RU:
Главными направлениями деятельности компании являются производство хлебных и кондитерский изделий. Основные инвестиции также направляются именно в отрасль производства. Так как рынок производства хлеба в настоящее время переполнен, то основное внимание SIA “Dona” уделяет качеству хлебных и кондитерских изделий, а также тому, чтобы в этом году получить номер признания.

Сортимент изделий:

– 50 видов хлеба из заварного и дрожжевого теста.
– Ржаной и кисло-сладкий хлеб – более 30 наименований (как классический, так и с добавками) от 260 граммовых буханок ("Рупьмайзес кекс (Кекс ржаного хлеба)") до буханок ржаного хлеба весом в 2,5 килограмма.
– Белый хлеб – 20 наименований хлеба.
– Кондитерские изделия: изделия дрожжевого и слоеного теста, торты и пирожные.
– Хлеб производства компании "Dona" можно купить в 300 торговых мест в Латгалии, Земгале, Видземе, Риге и Юрмале – как в супермаркетах, так и в небольших сельских магазинчиках.
– Магазины фирмы "Donas" находятся на Даугавпилском рынке и в Риге – на Чиекуркалнском рынке, а также на территории предприятия.

EN:
Main types of activity of the company are production of bread and pastry products. Major investments are also allocated specifically to the field of production. As the market of bread production is currently overcrowded, central focus of SIA “Dona” is on the quality or bread and pastry products, and the company also contributes a lot in order to achieve the acknowledgement number this year.

Assortment of products:
– 50 types of parboiled and yeast dough bread
– Rye and fine-rye bread – over 30 denominations (both classical and with additives. Starting from 260 gram small loaves ("Rupjmaizes kēkss (Rye bread muffin)") up to rye bread loaves of 2.5 kilograms
– White bread – 20 denominations of loaves
– Pastry products: yeast and flaky paste dough products, tarts and cakes.
– "Dona" bread is available in 300 trade outlets in Latgale, Zemgale, Vidzeme, Riga and Jurmala – both in supermarkets and small rural shops.
– There are "Dona" brand stores in Daugavpils town market and in Riga, in Ciekurkalns market, as well as in the territory of the company.

LV:
Galvenie darbības virzieni uzņēmumā ir maizes un konditorejas izstrādājumu ražošana. Arī galvenās investīcijas tiek virzītas tieši ražošanas nozarei. Tā kā maizes ražošanas tirgus uz šodienu ir pārpildīts, tad galveno uzmanību SIA “Dona” velta maizes un konditorejas izstrādājumu kvalitātei, kā arī tam, lai šajā gadā saņemtu atzīšanas numuru.

Izstrādājumu sortiments:

– 50 veidu plaucētās un rauga mīklas maizes.
– Rudzu un saldskābā maize – vairāk nekā 30 nosaukumu (gan klasiskā, gan ar piedevām) no 260 gramu klaipiņiem ("Rupjmaizes kēkss") līdz 2,5 kilogramu rudzu maizes klaipiem.
– Baltmaize – 20 nosaukumu kukulīši.
– Konditorejas izstrādājumi: rauga un kārtainās mīklas izstrādājumi, tortes un kūkas.
– "Donas" maize nopērkama 300 tirdzniecības vietās Latgalē, Zemgalē, Vidzemē, Rīgā un Jūrmalā – gan lielveikalos, gan lauku veikaliņos.
– "Donas" firmas veikali ir Daugavpils tirgū un Rīgā, Čiekurkalna tirgū, kā arī uzņēmuma teritorijā.

Allrestaurants - DONA - Riga district, LATVIA Allrestaurants - DONA - Riga district, LATVIA Allrestaurants - DONA - Riga district, LATVIA Allrestaurants - DONA - Riga district, LATVIA Allrestaurants - DONA - Riga district, LATVIA
x
X