BALTTUR-R (GENERAL)

Allrestaurants - BALTTUR-R - Riga, LATVIA

Address: Matisa 13, Riga, LATVIA
Phone: +37167459188 Mobile: * Fax: *
Website: http://francis.lv/ Email: *

RU:
Наше предприятие — SIA “BALTTUR—R” работает на рынке Латвии вот уже 25 лет.

Основной вид деятельности предприятия – производство различных видов майонезов и майонезных соусов, томатных соусов и кетчупов, горчицы, маринованных шампиньонов и свеклы, другой консервной продукции.

Предприятие имеет современное высокопроизводительное оборудование с высокой степенью автоматизации, хорошо оборудованные производственные помещения, собственную лабораторию и логистику.

Успешная работа предприятия также обеспечивается опытными, высококвалифицированными техническими специалистами и основным персоналом, вместе составляющими слаженный, стабильный коллектив.

Сегодня SIA “BALTTUR—R” — это динамичное, хорошо технически оснащенное и, в то же время, компактное предприятие пищевой промышленности, производящее высококачественные продукты.

Гордость фирмы — классический майонез „ Provansas ” от поваренка Francis с 2003 г. по 2014 г. включительно признается ‘’ Товаром года ‘’ в Латвии.

Нашу продукцию можно приобрести в любрм продуктовом магазине страны. Самый широкий ассортимент нашей продукции представлен у наших партнеров : MAXIMA, RIMI, ELVI, BETA. MEGO, LATS и тд.

Мы эспортируем нашу продукцию в Великобританию и Ирландию.

EN:
SIA “BALTTUR—R” has been on the Latvian market for 25 years.

The main activity of the enterprise is the production of various types of mayonnaises and mayonnaise sauces, tomato sauces and ketchups, marinated champignons and beetroot, as well as other canned products.

The enterprise has modern high-performance equipment with a high degree of automation, well-equipped production facilities, its own laboratory and logistics.

Successful operation of the enterprise is also ensured by the experienced, highly qualified technical experts and key personnel, who make a harmonious, strong team.

Today SIA “BALTTUR-R” – is a dynamic, technically well equipped and, at the same time, a compact food industry enterprise, which produces high-quality products.

The pride of the company is a classic mayonnaise “Francis” from Francis the Chef, that was recognised as the “Product of the Year” in Latvia during 2003-2014.

Our products can be purchased in any grocery store in the country. The widest range of our products is available at our partners: MAXIMA, RIMI, ELVI, BETA, MEGO, LATS, etc.

We export our goods to the United Kingdom and Ireland.

LV:
SIA “BALTTUR-R” strādā Latvijas tirgū kopš 1993.g..
Uzņēmuma galvenais darbības veids – dažādu majonēzes, tomātu mērču un kečupu, sinepju, marinēto šampinjonu un biešu, kā arī citas konservu produkcijas ražošana.
Šodien SIA “BALTTUR-R” ir dinamisks, labi tehniski aprīkots un kompakts uzņēmums, kas ražo augstas kvalitātes produktus.
Ražošanas procesi tiek veikti ar modernu iekārtu ar augstu automatizācijas līmeni, uzņēmuma rīcībā ir labi aprīkotas ražošanas telpas, sava laboratorija un loģistika.
Uzņēmuma veiksmīgu darbību nodrošina kvalificēti, pieredzējuši, inženiertehniskie darbinieki un vadošie ražošanas speciālisti, kuri kopā veido harmonisku un stabilu komandu.

Uzņēmuma lepnums ir pavāra Franča klasiskā Provansas majonēze, kura kopš 2003.g. līdz 2014.g. ieskaitot tiek atzīta par „ Gada preci” Latvijā.
Mūsu produkciju var nopirkt jebkurā partikas veiklā valstī. Vissplašakais mūsu produkcijas sortiments ir mūsu sadarbības partneru veikalos : MAXIMA, RIMI, ELVI, BETA. MEGO, LATS un t.t.

Musu produkciju eksportējam uz UK un Īriju

Allrestaurants - BALTTUR-R - Riga, LATVIA Allrestaurants - BALTTUR-R - Riga, LATVIA Allrestaurants - BALTTUR-R - Riga, LATVIA Allrestaurants - BALTTUR-R - Riga, LATVIA Allrestaurants - BALTTUR-R - Riga, LATVIA
x
X