DOTNUVOS EKSPERIMENTINIS ŪKIS (GENERAL)

Allrestaurants - DOTNUVOS EKSPERIMENTINIS ŪKIS - Dotnuva, LITHUANIA

Address: Instituto al. 1, Dotnuva, LITHUANIA
Phone: +37065045484 Mobile: * Fax: *
Website: http://dotnuvos-eukis.lt Email: *

UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis, tai ne tik žemės ūkio produkciją gaminanti įmonė. Ūkis bendradarbiauja su LAMMC filialu Žemdirbystės institutu, Lietuvos Žemės ūkio konsultavimo tarnyba, todėl yra žemės ūkio mokslo pasiekimų, naujų technologijų įgyvendinimo ir sklaidos priemonė. Ūkis daugina ir populiarina naujausias lietuviškas javų, žolių veisles, kurias išvedė Žemdirbystės instituto mokslininkai. Dalyvauja naujoves žemės ūkyje pristatančiuose renginiuose. Artimiausioje ateityje bus įrengtos naujausias technologijas atitinkančios parodomosios pieno bei mėsinių galvijų fermos.

Siekiant pasigaminti aukštos kokybės pašarus Dotnuvos eksperimentinis ūkis augina ganyklinių daugiamečių žolių sėklas, bando naujausių kukurūzų veislių teikiamas galimybes.

Svarbiausia ūkio veiklos sritis pieninė bei mėsinė gyvulininkystė. Turėdami ypač aukšto produktyvumo juodmargių veislės karvių bandą, auginame veislines telyčias, kurias parduodame Lietuvos ir užsienio rinkose. Ūkis taip pat turi ilgametę veislinių mėsinių galvijų auginimo patirtį. Pastarajai veiklos sričiai skiriamas ypatingas dėmesys. Šiuo metu bendrovė kartu su VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistais rengia ir praktiškai įgyvendina veislinių mėsinių galvijų intensyvaus ir ekstensyvaus auginimo technologijas.

Allrestaurants - DOTNUVOS EKSPERIMENTINIS ŪKIS - Dotnuva, LITHUANIA Allrestaurants - DOTNUVOS EKSPERIMENTINIS ŪKIS - Dotnuva, LITHUANIA Allrestaurants - DOTNUVOS EKSPERIMENTINIS ŪKIS - Dotnuva, LITHUANIA Allrestaurants - DOTNUVOS EKSPERIMENTINIS ŪKIS - Dotnuva, LITHUANIA Allrestaurants - DOTNUVOS EKSPERIMENTINIS ŪKIS - Dotnuva, LITHUANIA
x
X