KAUNO GRŪDAI (GENERAL)

Allrestaurants - KAUNO GRŪDAI - Kaunas, LITHUANIA

Address: H. ir O. Minkovskių g. 63, 46550 Kaunas, LITHUANIA
Phone: +37037223317 Mobile: * Fax: *
Website: http://kauno-grudai.lt Email: *

Paslaugų kompleksiškumas ir kokybė – mūsų sėkmės paslaptis. Jaučiame atsakomybę prieš vartotojus ir partnerius, todėl dedame visas pastangas siekiant užtikrinti produktų ir paslaugų kokybę.
Žemės ūkio produktų perdirbimu užsiimanti bendrovė suskirstė savo veiklas į šiuos verslus:

Miltų ir jų produktų verslas.
Augalininkystės verslas.
Kombinuotųjų pašarų ir premiksų verslas.
Žaliavų prekybos verslas.
Naminiams gyvūnams skirtų produktų verslas.
Veterinarinės farmacijos verslas.
Greitai paruošiamų makaronų verslas.
Autonomiškai veikiantys verslai tiekia produkciją ir paslaugas skirtingoms vartotojų grupėms, kurių poreikius geriau suvokiame orientuodami veiklą pagal atskirus vartotojų segmentus. Plečiantis įmonei, pamatėme, kad su viena strategija skirtingose verslo srityse valdyti efektyviai ir tenkinti klientų poreikius yra neįmanoma. Išskyrėme atskiras klientų poreikių valdymo strategijas.

Įmonių grupės veikla organizuojama vadovaujantis kokybės vadybos ir produktų saugos standartais: ISO 22000, BRC, Halal ir RSPO. Tarptautiniai standartai įdiegti visuose veiklos etapuose: nuo produkto sukūrimo iki pristatymo į prekybos vietas. „KG Group“ įmonės valdo visą gamybos procesų grandinę, kuri leidžia patiems apsirūpinti žaliava visose verslo proceso dalyse.

AB „Kauno Grūdai“ turi gamybinių padalinių visoje Lietuvoje ir užsienyje. Lietuvos ir įmonės vardas yra garsinamas tarptautinėse parodose, bendradarbiaujant su įvairių šalių įmonėmis, parduodant produkciją į tolimiausius kraštus.

Įmonė kasmet Lietuvos ir Kauno miesto žmonėms dovanoja renginius, dalyvauja socialiniuose paramos projektuose. Daug dėmesio skiria sporto rėmimui (rėmėme įvairių sporto šakų varžybas, dalyvius bei komandas), socialinės atskirties grupių rėmimui, Vaiko širdies asociacijai, gyvūnų globos organizacijoms, bendradarbiavimui su mokslo įstaigomis ir Lietuvos žurnalistų sąjungos rėmimui.

EN:
The name of the company Kauno Grūdai is associated with quality, traditions, experience gathered during the century, economical power and state-of-the-art. The secret of our success is the complexity and quality of our services. We feel obligated against consumers and our partners, so we put all our efforts in order to guarantee the quality of our products and services. In our business we also install the latest technologies to create products and produce them.

The company engaged in the processing of agricultural products has divided its activities into seven types of business:

Business of flour
Business of crop production
Business of combines fodder and premixes
Business of raw materials
Business of pet food
Business of veterinary formation products
Business of instant noodles
These autonomically operated businesses provide production and services to different consumer groups, the needs of which may be better understood by targeting our operation to different consumer segments. As the company was expanding, we saw that a single strategy in all fields of business does not allow effective management and satisfaction of the customers’ demands. So, we defined separate management strategies for the customers’ needs.

Balanced indicator systems as well as quality and customer management systems were integrated in the company Kauno Grudai. Business managers were appointed after the division of the operation into separate businesses. Such managers are persons with business management, decision-making and task delegation authority. Such management system has provided us with certain superiority as the company is among the market leaders in these different types of business.

We demand only the highest quality from our partners. To be able to live up to our commitments, we have to be absolutely sure in our quality. Each raw material and product is subject to laboratory testing which is held in companies’ laboratories and external accredited laboratories. The company organizes its in accordance with ISO 22000 and BRC international food safety standards. Company installs latest production technologies, cutting-edge solutions, range development and expansion. Formulas of products are created by scientists and experts. Kauno Grudai also has customer service standard.

Kauno Grudai, the company established in the city of Kaunas, has production divisions all over Lithuania and foreign countries. The name Lithuania and the company is being made famous in international exhibitions, through collaboration with foreign companies and by selling our production to faraway lands.Our production is exported to Baltic and Scandinavian countries, East and West Europe, Russia, China and other Asia countries. Confederation of Lithuanian Industrialists has awarded Kauno Grudai as “Lithuanian Exporter of the Year – 2013“.

Company always participates in international exhibitions such as SIAL, Anuga, IFE, PALMA, VIV Russia, Polagra Food and others.

Each year our socially obligated company presents the people of Lithuania and the city of Kaunas with festivals, participates in social aid projects and organises impressive events. We love basketball just as much as any Lithuanian, so we support and sponsor the Lithuanian national men’s basketball team every year.

Allrestaurants - KAUNO GRŪDAI - Kaunas, LITHUANIA Allrestaurants - KAUNO GRŪDAI - Kaunas, LITHUANIA Allrestaurants - KAUNO GRŪDAI - Kaunas, LITHUANIA Allrestaurants - KAUNO GRŪDAI - Kaunas, LITHUANIA Allrestaurants - KAUNO GRŪDAI - Kaunas, LITHUANIA
x
X