KEHTNA MÕISA (GENERAL)

Allrestaurants - KEHTNA MÕISA - Kehtna, ESTONIA

Address: Pargi 6, 79001 Kehtna, ESTONIA
Phone: +3725082156 Mobile: * Fax: *
Website: http://kmoy.ee Email: *

Kehtna Mõisa OÜ põhitegevusalad on: veisekasvatus, kanakasvatus, taimekasvatus, lihatoodete valmistamine ja müük.
Haritavat maad on osaühingul koos renditud maadega kokku 1700 ha.
Osaühingus töötab 48 põhikohaga töötajat. Hooajatööde ajal kasutame lisatööjõudu.

Kehtna Mõisa OÜ seafarm -tegevus peatatud.

Kehtna Mõisa OÜ veisefarmis 658 lüpsilehma. Kavas on suurendada lehmade arvu. Piimakvoot 5206 tonni. 2006.a valmis Ülejõe Farm 500-le lüpsvale lehmale, kus lehmi peetakse vabapidamise külmlaudas. Alates 1997.aasta suvest lüpstakse lehmi europaralleel-lüpsiplatsil. Kaasaegne tehnoloogia koos jahutusseadmetega võimaldab toota kvaliteetset piima.
Aastane väljalüps 9500 kg lehma kohta. Piimakvoot 5206 tonni aastas.

Kanalas on 6500 kana. Munatoodang on 1.8 milj.muna aastas. Mune klassifitseeritakse suuruse järgi. Toodangu säilitamiseks on kasutada euronõuetega vastavusse viidud laoruum. Mune on võimalik osta nii hulgi-(kanalast) kui ka jaemüügi korras Raplamaa kauplustest.

Lihatsehh on renoveeritud 2003, 2009 ja 2013. aastatel ning omab tunnustust alates 03.10.2003.a. Lihatsehhis valmistatakse suitsuliha, suitsuvorste, keeduvorste, sardelle, veretooteid. Lihatsehhis on võimalik kõigil soovijal lasta valmistada lihatooteid teenustööna, k.a ulukilihast ja mahelihast.

Allrestaurants - KEHTNA MÕISA - Kehtna, ESTONIA Allrestaurants - KEHTNA MÕISA - Kehtna, ESTONIA Allrestaurants - KEHTNA MÕISA - Kehtna, ESTONIA Allrestaurants - KEHTNA MÕISA - Kehtna, ESTONIA Allrestaurants - KEHTNA MÕISA - Kehtna, ESTONIA
x
X