MEIRA (GENERAL)

Allrestaurants - MEIRA - Tallinn, ESTONIA

Address: Narva maantee 4, 10117 Tallinn, ESTONIA
Phone: +3726616310 Mobile: * Fax: *
Website: http://meira.ee Email: *

Näitä käyttöehtoja sovelletaan käytettäessä Meira Oy:n (jäljempänä Meira) tarjoamaa aineistopankkipalvelua (jäljempänä aineistopankki). Aineistopankki sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua kuvamateriaalia. Nämä ehdot koskevat avoimen aineistopankin käyttöä ja sinne rekisteröitymistä.
Meira Aineistopankki tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden käyttää aineistopankissa olevia Meiran kuvia ja tavaramerkkejä (jäljempänä kuvamateriaali) Meiran tuotteiden markkinoinnissa, mainonnassa, ilmoituksissa sekä muussa yhteydessä, joka asiallisesti liittyy Meiran liiketoimintaan. Tällöin käyttäjä vastaa kopioimansa, tallentamansa tai käyttämänsä kuvamateriaalin osalta siitä, että kuvamateriaalin julkaiseminen ei loukkaa ketään kolmatta tai kenenkään kolmannen omistus-, tekijän- tai muitakaan oikeuksia eikä ole lain tai hyvän tavan vastainen. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Meiran rekisteröimiä tavaramerkkejä, liikemerkkiä eikä muita Meiran branditunnuksia.
Aineistopankin käyttö edellyttää rekisteröitymistä käyttäjätunnuksen ja salasanan saamiseksi. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksen ja salasanan säilyttämisestä. Salasana on henkilökohtainen ja/tai oikeushenkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa toiselle henkilölle ja/tai oikeushenkilölle. Käyttäjä on velvollinen ennen aineistopankkiin rekisteröitymistä antamaan Meiralle tarpeelliset tiedot oikeassa muodossa. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojensa muuttumisesta Meiralle.
Meiralla on oikeus kieltää aineistopankin käyttö ja peruuttaa kuvamateriaalin laajempi käyttöoikeus ilmoittamalla asiasta käyttäjälle. Meiralla on myös oikeus käyttää käyttäjän antamia tietoja omissa rekistereissään. Meira sitoutuu suojaamaan aineistopalvelun käyttäjäksi rekisteröityneiden henkilöiden yksityisyyttä henkilötietolaissa vaadittavalla tavalla. Meiralla on oikeus muuttaa aineistopankkia, sen sisältöä, saatavilla oloa, ehtoja ja käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia.

Allrestaurants - MEIRA - Tallinn, ESTONIA Allrestaurants - MEIRA - Tallinn, ESTONIA Allrestaurants - MEIRA - Tallinn, ESTONIA Allrestaurants - MEIRA - Tallinn, ESTONIA Allrestaurants - MEIRA - Tallinn, ESTONIA
x
X