MUSAN (GENERAL)

Allrestaurants - MUSAN - Dzhebel, BULGARIA

Address: Edinstvo 2, 6850 Dzhebel, BULGARIA
Phone: +359036322868 Mobile: * Fax: *
Website: http://musan.bg Email: *

BG: Месокомбинат Мусан е построен в Източните Родопи през 2005г. Месокомбината разполага с кланица, транжорна и месопреработка, проектирани и оборудвани спрямо изискванията на ЕС. Кланицата е с капацитет 80 бр. ЕРД или 400 бр. ДРД на ден, и е единствената в югоизточна България притежаваща разрешително за клане на ЕРД (говеда) над 30 месечна възраст. За гарантиране на качеството на месото в кланицата се въвежда системата за класифициране на кланични трупове (S) EUROP, която хармонизира законодателството на ниво Европейски Съюз и въвежда общо разбиране за качеството на кланичните трупове и единна скала за определянето им.

Allrestaurants - MUSAN - Dzhebel, BULGARIA Allrestaurants - MUSAN - Dzhebel, BULGARIA Allrestaurants - MUSAN - Dzhebel, BULGARIA Allrestaurants - MUSAN - Dzhebel, BULGARIA Allrestaurants - MUSAN - Dzhebel, BULGARIA
x
X