GASTRO GLOBAL S.R.O. (CATERING)

Allrestaurants - GASTRO GLOBAL S.R.O. - Martin, SLOVAKIA

Address: Kollarova 73, 036 01 Martin, SLOVAKIA
Phone: +421434302521 Mobile: * Fax: *
Website: http://gastroglobal.sk Email: *

Here we are providing you with information to help you decide to become a new client of our company.
Results of our manufacturing partners, business partners and our whole team lead our company to develop a remarkable position on the Slovak and European market. Many of our successfully completed and commencing projects of supplying Restaurant, Bar and Commercial Kitchen equipment can be found in Slovakia, Asia, Ukraine, Germany, Austria, Corsica and Russia.
We believe that high quality consultant services, engineering and great merchant skills are the only way to attract today’s much-demanding customers. To provide first class service to our clients – is how we achieve success.

Peter Kasuba
company CEO

We specialize in:

Commercial kitchens
Food service tables
Bars
Point-of-sale tools
Refrigeration and freezing systems
Food transfer systems

Ponúkame Vám fakty a informácie s cieľom napomôcť Vášmu rozhodnutiu stať sa novým klientom našej spoločnosti.
Výsledky práce našich výrobných, obchodných partnerov a celého našeho kolektívu nám pomohli vybudovať si významné postavenie na Slovensku aj u partnerov v strednej Európe. Výsledkom zodpovedne odvedenej práce sú úspešne odovzdané ako aj pripravované projekty gastronomických prevádzok na Slovensku, v Ázií, na Ukrajine, Nemecku, Rakúsku, Korzike a Ruskej federácií.
Aktívna práca v oblasti poradenstva, projekcie a schopnosti úspešného obchodovania s cieľom vytvárania si dobrých referencií o sebe - je cestou k novým zákazkam a projektom. Maximálne uspokojovať požiadavky našich zákakazníkov - je hnacím motorom spoločnosti do budúcnosti.

Peter Kašuba
konateľ spoločnosti

Allrestaurants - GASTRO GLOBAL S.R.O. - Martin, SLOVAKIA Allrestaurants - GASTRO GLOBAL S.R.O. - Martin, SLOVAKIA Allrestaurants - GASTRO GLOBAL S.R.O. - Martin, SLOVAKIA Allrestaurants - GASTRO GLOBAL S.R.O. - Martin, SLOVAKIA Allrestaurants - GASTRO GLOBAL S.R.O. - Martin, SLOVAKIA
x
X