DULCINELLA (GENERAL)

Allrestaurants - DULCINELLA - Chisinau, MOLDOVA

Address: Albişoara 68, Chisinau, MOLDOVA
Phone: +37362100211 Mobile: * Fax: *
Website: http://dulcinella.md/ Email: *

RU:
История компании Dulcinella началась летом 2005 года, с идеи создания чего-то красивого, что привнесло-бы ярких красок в будни каждого из нас. Бизнес стартовал на 82 m² производственных площадей с командой из 6-ти человек. Десять лет ежедневных усилий воплотились, весной 2015 года, в открытие нового производственного комплекса площадью 1762 m2, будучи существенно увеличены производственные мощности. В тот же период был сдан в экплуатацию и административный корпус компании. Вышеупомянутая модернизация и проведённые реновации позволили перейти на существенно новый этап развития компании Dulcinella.

В настоящее время компания располагает сетью из 10 кондитерских магазинов и диверсифицированной системой каналов сбыта.

Следуя фразе „К звёздам через тернии” на протяжении лет, компания сумела определить приоритеты:

- Близость к клиенту. Обслуживая клиента, мы всегда прислушиваемся к его мнению.
- Качество. Уделяем повышенное внимание качеству продукции и качеству предоставляемых услуг.
- Долгосрочное увеличение прибыли.
- Первенство на рынке Непрерывное развитие путем постоянной реализации продукции и полезных и оригинальных идей на рынках, которые мы уже обслуживаем.
- Улучшение и диверсификация каналов дистрибуции. Расширение и увеличение количества торговых точек, где продаётся продукция компании Dulcinella.
- Эффективный менеджмент. Мы делаем акцент на индивидуальной ответственности каждого сотрудника и строим менеджмент на установленных приоритетах.
- Лояльность клиента. Наш успех зависит от преданности наших клиентов.
- Добросовестная конкуренция. Убеждаем через добросовестную конкуренцию.
- Компания продолжает активно развиваться и расширять ассортимент своей продукции, непрерывно совершенствуясь в уровне обслуживания клиентов.

Ты до сих пор не придумал, как удивить близких? Сделай им сладкий сюрприз, а Dulcinella тебе в этом поможет.

EN:
Cel, căruia nu-i place dulcele, nu ştie să se bucure cu adevărat. Căci o bucată de tort sau ciocolată poate crea un adevarat miracol. Iar tortul de la compania Dulcinella este o sărbătoare şi dispoziţie bună, amintiri calde din trecut, senzaţie de copilărie lipsită de griji, care acum ne lipseşte foarte mult.

Those who don’t like sweets, can not enjoy the real sense of happiness, because a piece of cake or chocolate can make a real miracle. And the cake from Dulcinella is like a holiday, a good mood, lovely memories from the past, feelings of childhood without worries, that now we are missing a lot. Dulcinella is specialized in bakery and confectionery production: cakes, cookies, coils, pies, rolls, biscuits and bread.

The company’s history began similar to many businesses in the Republic of Moldova: the idea of two young men eager to achieve something good, through hard work abroad, they succeeded to accumulate a small amount of money. In summer 2005 the initial investment was directed into an area of 82 sq meters, equipped with modern equipment, and 6 employees. However, the summer of 2012 shows the company in a different image: it has approximately 500 sq meters of production space and 50 professional staff who daily contribute to improve the company's ongoing business.

Following the phrase "Through weights to the stars" over the years, the company has managed to find and to determine its priorities. Therefore, the main purpose of the enterprise is to obtain economic success and remarkable achievements in the field, and the following objectives denotes ongoing development of the company:
- Customer proximity. We serve our clients and we always take into consideration their opinion.
- Quality. Quality.
- Increase long-term profit.
- Market supremacy. We develop our activity by continuous providing of goods, services and also useful and meaningful solutions on the markets that we already serve.
- Improving and broadening distribution channels. The places extension of products distribution.
- Efficient Management. We emphasize the individual responsibility of employees and lead by management based on objectives.
- Customer’s loyalty. Our success depends on increasing our customer’s loyalty.
- Competition. We persuade through loyal competition.
Taking into consideration the objectives mentioned above, on 13.08.2010, the company debuted with a new realization, "Dulcinella” specialized store opening. Because we respect our clients, we always try to surprise them, now, by offering the possibility to make orders and taste the products (if it is necessary) in a special section arranged inside the store.

You don’t know how to surprise those who are close to you? Make them a sweet surprise and Dulcinella will give you unusual gifts!

RO:
Istoricul companiei Dulcinella începe din vara anului 2005 cu o idee de realizare a ceva frumos, ce ar oferi un pic de culoare vieții cotidiene fiecăruia din noi. Afacerea a fost lansată pe o suprafață de 82 m², , echipa fiind formată din 6 anjagaţi. Zece ani de activitate zilnică s-au materializat in primăvara anului 2015 prin lansarea unui nou complex de producere de 1762 m2, fiind considerabil majorate capacitățile de producere. În aceeași perioadă a fost dat în exploatare și blocul admiinstrativ al companiei. Ultimele modernizări și renovări intervenite în activitate, au permis trecerea la o nouă etapă de dezvoltare al companiei Dulcinella.Actualmente compania dispune de 10 patiserii și de un sistem diversificat de canale de distribuție.

Urmînd expresia „Prin greutăţi spre stele”, pe parcursul anilor, compania a reuşit să-şi găsească şi să-şi determine priorităţile:

- Apropierea faţă de client. Ne servim clienţii şi în totdeauna ţinem cont de opinia lor.
- Calitatea. Vizăm o calitate exemplară atît pentru produse, cît şi pentru servicii.
- Majorarea profitului pe termen lung.
- Supremaţia pe piaţă. Să ne dezvoltăm prin furnizarea în mod continuu de produse, servicii, soluţii utile şi semnificative pe pieţele pe care deja le deservim.
- Îmbunătăţirea şi lărgirea canalelor de distribuţie. Extinderea localurilor în care se distribuie produsele Dulcinella.
- Management eficient. Punem accentul pe responsabilitatea individuală a angajaţilor şi conducem prin management bazat pe obiective.
- Fidelitatea clientului. Succesul nostru continuu depinde de creşterea fidelităţii clienţilor noştri.
- Concurenţa. Convingem printr-o concurenţă loială.
- Deoarece ţine la clienţii săi, Dulcinella încearcă să-i surprindă permanent, prin lansarea noilor produse și atingerea performanțelor la capitolul deservirea clienților.

Nu şii cum să-i surprinzi pe cei apropiaţi? Fă-le o surpriză dulce, iar Dulcinella îţi va veni în ajutor!

Allrestaurants - DULCINELLA - Chisinau, MOLDOVA Allrestaurants - DULCINELLA - Chisinau, MOLDOVA Allrestaurants - DULCINELLA - Chisinau, MOLDOVA Allrestaurants - DULCINELLA - Chisinau, MOLDOVA Allrestaurants - DULCINELLA - Chisinau, MOLDOVA
x
X