DULCE PLAI (GENERAL)

Allrestaurants - DULCE PLAI - Ungheni, MOLDOVA

Address: satul Todirești, Ungheni, MOLDOVA
Phone: +37369210755 Mobile: * Fax: *
Website: http://dulceplai.com/ Email: *

EN:
In the beginning there was the bees. Circa 1970, Moldova, then part of the Soviet Union, was home to 200,000 bee families raised on collective apiaries. At one theseapiaries worked Anatoli Mamaliga, who had learned beekeeping alongside his father in their small family apiary.

In 1991, Moldova gained independence. The collective apiaries closed as the land was divided to private interests. Without the apiaries, the bees began to disappear. But Anatoli, rather than give up, bought 30 wooden hives, and continued the legacy of his father on a small plot of land behind his house. Moldova still hasn’t recovered from the loss of the collective apiaries, and the number of bees available to pollinate crops and flowers, a job vital to the success of Moldova’s agriculture sector and its biodiversity, remains at about one-third of its former number.
But in 2012, Liza Mamaliga, carrying on the tradition of her father and her grandfather, founded the social enterprise Dulce Plai with a mission to restore the bee population of Moldova, and to produce great products from the apiary, all while supporting social and youth development initiatives in Moldova.
Today the Dulce Plai apiary has grown from 30 bee families to 160, from one product line to twenty-five, and the Dulce Plai team has been actively campaigning in local schools to educate youth about the importance of bees, supporting and partnering with local and international partners to design and implement rural youth development programs, and assisting beekeepers around Moldova to start apiaries of their own.
With every spoonful honey sold, we at Dulce Plai hope to leave the world a little better than we found it: with a sustainable path forward for bees, agriculture, biodiversity, and a sweeter future the next generation.

RO:
Prin anii ‘70, Moldova, pe atunci parte a Uniunii Sovietice, găzduia peste 300 000 familii de albine, îngrijite în stupine colective. La una din aceste stupine lucra Anatol Mamaliga, care a învățat apicultura alături de tatăl său în stupina mică a familiei lor.
În 1991, Republica Moldova a obținut independența. Stupinele colective au fost desființate așa cum țara a trecut la proprietatea privată. Fără stupinele colective, albinele au început să dispară. Dar, Anatol, mai degrabă decât să renunțe, a cumpărat 30 de stupi și a continuat cu îndeletnicirea moștenită de la tatăl sau pe un teren mic din spatele casei lui.
Moldova încă nu și-a revenit după pierderea stupinelor colective, astfel numărul de albine disponibile pentru polenizarea culturilor agricole,un lucru vital pentru succesul sectorului agricol din Moldova și a biodiversității sale, rămâne la aproximativ o treime din numărul populației de albine odată existent.
Dar, în 2012, Liza Mamaliga, continuă tradiția tatălui și bunicului ei, și fondează întreprinderea socială Dulce Plai, cu misiunea de a restabili populația de albine din Republica Moldova, și de a produce o gamă largă de produse de la prisacă, în același timp inițiind și sprijinind inițiave pentru dezvoltarea socială prin implicarea tinerilor în Republica Moldova.
Astăzi,stupina Dulce Plai a crescut de la 30 de familii de albine la 180, de la o linie de produse la douăzeci, iar echipa Dulce Plai lucrează activ în școlile locale și alte medii pentru a educa oamenii despre importanța albinelor.Cu sprijinul partenerilor locali și internaționali, Dulce Plai lansează și organizează programe de dezvoltare pentru tineri din zone rurale și asistă apicultori din Moldova pentru a iniția și administra o mică afacere în domeniul apiculturii, promovând și fiind un exemplu de colaborare în sectorul apicol local.
Cu sprijinul partenerilor locali și internaționali, Dulce Plai lansează și organizează programe de dezvoltare pentru tineri din zone rurale și asistă apicultori din Moldova pentru a iniția și administra o mică afacere în domeniul apiculturii, promovând și fiind un exemplu de colaborare în sectorul apicol local.
Cu fiecare borcanaș de miere vândut, noi, la Dulce Plai,sperăm să lăsăm lumea un pic mai bună decât am gasit-o: cu o traiectorie sustenabilă înainte pentru populația de albine, agricultură, biodiversitate, și un viitor mai dulce pentru generația următoare.

Allrestaurants - DULCE PLAI - Ungheni, MOLDOVA Allrestaurants - DULCE PLAI - Ungheni, MOLDOVA Allrestaurants - DULCE PLAI - Ungheni, MOLDOVA Allrestaurants - DULCE PLAI - Ungheni, MOLDOVA Allrestaurants - DULCE PLAI - Ungheni, MOLDOVA
x
X