ECOFRUCT (GENERAL)

Allrestaurants - ECOFRUCT - Nisporeni, MOLDOVA

Address: village Iurceni, 6429 Nisporeni, MOLDOVA
Phone: +37322447379 Mobile: * Fax: *
Website: http://ecofruct.md Email: *

EN: The company Ecofruct S.R.L. was founded.On a drying base complex situated in the village Iurceni, Nisporeni district was created a production unit with an unique technology of blanching the plumes, that allows to receive a first-rate quality product.The beginning of export deliveries of the dried plumes without stone to the CIS and EU countries. The quality product and the delivery within the established terms allows (us) to work on long-term contracts. Installation and commissioning of the technology line for extracting stones from cherries and sweet cherry. Development of the technology and the beginning of manufacture of new products - dried cherries and dried sweet cherries.
The company is granted the title: "Best Exporter" in the Nisporeni district.The opening of a new branch of drying fruits and vegetables in the Calarasi district. Its modernization and the installation of new heat generators based on natural gas. Plum and apple orchards were purchased on the arable land in Soldanesti district, bordering the Nistru River, one of the most ecological and beautiful places in Moldova. The purchase of a German machine for processing the fresh apples. Development of the technology and the beginning of manufacture of new products - peeled dry apples without core, apple chips. The first oat harvest off the arable lands.
The company is given the first prize in the district contest "Best small business entrepreneur 2007"The development of vegetable growing technology on the protected lands. An exit on the market of retails with the packed products.
Procedure of a quality certification according to HAACP and ISO 9001 is initiated.
The progressive development of the company allows us to look forward with confidence to create a stable team of professionals and to continue implementing the programmed plans. Meanwhile, the company is open to innovation and is interested in finding new projects in areas of growing, processing and storage of vegetables and fruits.


MD: Fondarea companiei Ecofruct S.R.L.
În baza complexului de uscare, situat în satul Iurceni, raionul Nisporeni, a fost creată o unitate de producere cu o tehnologie unică de blansare a prunelor uscate, ce permite fabricarea unui produs de cea mai înaltă calitate.
Ieşirea pe piaţa de export. Primele contracte de livrare a prunelor uscate fără sâmbure pe pieţele din CSI şi UE. Calitatea produselor, livrarea în termenii stabiliţi permit încheierea contractelor de lungă durată.Instalarea şi darea în exploatare a liniei tehnologice pentru extragerea sâmburilor din vişine şi cireşe. Implementarea tehnologiei şi începutul fabricării produselor noi - vişine uscate şi cireşe uscate.
Companiei i se acordă titlul „Cel mai bun exportator" din micul business pe raionul Nisporeni. Deschiderea filialei de uscare a fructelor şi legumelor în raionul Călăraşi. Modernizarea şi instalarea noilor generatoare de căldură pe bază de gaz natural. Au fost procurate livezi de prune şi de mere, pământuri arabile în raionul Şoldăneşti, situate pe malul râului Nistru, în unul din cele mai ecologice si pitoreşti locuri din Moldova.
Procurarea utilajului german pentru prelucrarea merelor în stare proaspătă. Implementarea tehnologiei şi începutul fabricării produselor noi - mere uscate depilate şi fără camera de seminţe, chipsuri din mere. Prima recoltă de ovăs de pe pământurile arabile.
Companiei i se acordă primul loc în cadrul concursului raional Nisporeni „Cel mai bun antreprenor din micul business al anului 2007"
Implementarea tehnologiilor de creştere a legumelor pe soluri protejate. Scoaterea pe piaţa cu amănuntul a produselor in ambalaj "retail".
Este iniţiată procedura de certificare a calităţii conform HAACP si ISO 9001.
Această dezvoltare treptată a companiei ne permite să privim înainte cu încredere, pentru a crea o echipă stabilă de profesionişti şi să continuăm implementarea planurilor programate. În acelaşi timp, compania este deschisă pentru inovațiuni, este interesată în găsirea de noi proiecte în domeniile de creştere, prelucrare şi depozitare a legumelor şi fructelor.

Allrestaurants - ECOFRUCT - Nisporeni, MOLDOVA Allrestaurants - ECOFRUCT - Nisporeni, MOLDOVA Allrestaurants - ECOFRUCT - Nisporeni, MOLDOVA Allrestaurants - ECOFRUCT - Nisporeni, MOLDOVA Allrestaurants - ECOFRUCT - Nisporeni, MOLDOVA
x
X