IMPERIUL APIS (GENERAL)

Allrestaurants - IMPERIUL APIS - Bulboaca, MOLDOVA

Address: Prieteniei 39, 6512 Bulboaca, MOLDOVA
Phone: +37369992522 Mobile: * Fax: *
Website: http://apismd.com/ Email: *

RU: Компания «Vastdial & Co» S.R.L. была учреждена в 2004 году, по инициативе опытных, пристрастных и предприимчивых пчеловодов. Юридический адресc и местоположение: с. Булбоака, Новоаненский район, Республика Молдова. Основной вид деятельности: пчеловодство, переработка и расфасовывание продуктов пчеловодства.В настоящее время компания располагает датским высокотехнологическим оборудованием для переработки и розлива меда, а также площадями для переработке воска и прополиса. Для производства другой пчеловодческой продукции, и продукции, в составе которой входит пчеловодческая продукция, компания располагает территорией для строительства новых зданий.В настоящее время, мы сотрудничаем с компанией, которая строит здание для производства лекарственных средств.Из желания произвести высококачественную продукцию, компания организовало эффективную систему менеджмента качества, владея Международными стандартами менеджмента качества ISO 9001:2000 и ISO 22000:2005, которые обеспечивают высокое качество продукции на всех этапах производства.

RO: Compania S.C. “Vastdial & Co” S.R.L. a fost fondată în 2004 la iniţiativa unor apicultori cu experienţă, pasiune şi devotament. Este amplasată în s. Bulboaca, r-l Anenii Noi, Republica Moldova.
Domeniul principal de activitate îl constituie procesarea îmbutelierea produselor apicole.Compania dispune de utilaj danez de procesare şi îmbuteliere a mierii de înaltă performanţă, cât şi de spaţii pentru prelucrarea cerii şi a propolisului.Din dorinţa de a produce bunuri înalt calitative, compania a organizat un sistem eficient al managementului, fiind certificată conform Standardelor Internaţionale ale Managementului Calităţii: ISO 9001:2008 şi Managementului Siguranței Alimentelor: ISO 22000:2005, care asigură produselor sale un nivel înalt al calităţii, la toate etapele de producere.Produsele companiei sînt vândute sub marca comercială “Imperiul Apis”. Toate produsele sunt naturale, proaspete şi benefice sănătăţii, corespund standardelor naţionale şi internaţionale de calitate, fiind examinate în laboratoare acreditate din ţară şi peste hotarele ei.

EN: The company “Vastdial & Co” S.R.L. has been founded in 2004, at the initiative of experienced, passionated and devoted beekeepers. The main activity is beekeeping and processing apiculture products.Now, the company has Danish high performance technological equipment for processing and bottling honey, as well as spaces for processing wax and propolis. At the same time the company has territory for constructing new buildings in order to manufacture other types of goods which will contain apiculture products.The desire to produce high-quality consumer goods the company has motivated to organize an effective system of management and so it is certificated in the International Standards of Quality Management: ISO 9001:2000 and ISO 22000:2005, that guarantee high-quality products at all stages of manufacturing.The products of thecompany are sold under the brand-name “Imperiul Apis”.All the products are natural, fresh and healthy according to national and international standards of quality, being examined by the accredited laboratories from our country and abroad.

Allrestaurants - IMPERIUL APIS - Bulboaca, MOLDOVA Allrestaurants - IMPERIUL APIS - Bulboaca, MOLDOVA Allrestaurants - IMPERIUL APIS - Bulboaca, MOLDOVA Allrestaurants - IMPERIUL APIS - Bulboaca, MOLDOVA Allrestaurants - IMPERIUL APIS - Bulboaca, MOLDOVA
x
X