FRANKORT (GENERAL)

Allrestaurants - FRANKORT - Krakow, POLAND

Address: Jana Zamoyskiego 53, 30-001 Krakow, POLAND
Phone: +48122942555 Mobile: * Fax: *
Website: http://frankort.nl Email: *

Frankort & Koning jest międzynarodową organizacją prowadzącą handel warzywami i owocami, której źródłem zaopatrzenia jest świat, zaś rynkiem Europa. Od chwili założenia w 1985 roku Frankort & Koning stanowi rzetelne ogniwo pomiędzy producentami/dostawcami a detalistami/sieciami supermarketów. W naszej działalności odznaczamy się pasją do produktu, znajomością rynku i sercem zarówno dla klienta, jak i dla dostawcy. Frankort & Koning zatrudnia łącznie 155 pracowników.

Dokonywanie skupu i dostaw warzyw i owoców spełniających wszystkie życzenia i wymagania konsumentów, włącznie z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności, po cenach rynkowych - to zadanie motywujące na co dzień profesjonalistów z Frankort & Koning. Podstawowymi wartościami Frankort & Koning są: energiczność, rzetelność i niezależność, z pasją i odwagą. Dzięki optymalnemu połączeniu różnych źródeł zaopatrzenia Frankort & Koning funkcjonuje jako ogniwo pomiędzy właściwym dostawcą i odpowiednim odbiorcą, co prowadzi do powstania doskonałej sytuacji „win-win”, w której zyskują obie strony.

Frankort & Koning oferuje szeroką gamę produktów, zarówno warzyw, jak i owoców. Oferujemy produkty europejskie, jak i egzotyczne. Frankort & Koning gwarantuje swoim klientom dostawy bezpiecznych produktów. Dlatego też Frankort & Koning zleca bardzo regularne przeprowadzanie audytów dotyczących systemu zapewniania jakości. W audytach tych osiągane są bardzo wysokie wyniki, co w Frankort & Koning postrzegane jest jako oczywiste.

Allrestaurants - FRANKORT - Krakow, POLAND Allrestaurants - FRANKORT - Krakow, POLAND Allrestaurants - FRANKORT - Krakow, POLAND Allrestaurants - FRANKORT - Krakow, POLAND Allrestaurants - FRANKORT - Krakow, POLAND
x
X