TECHNOLOGY (CATERING)

Allrestaurants - TECHNOLOGY - Martin, SLOVAKIA

Address: Zaturčianska 10, 036 01 Martin, SLOVAKIA
Phone: +421434220849 Mobile: * Fax: *
Website: http://technologyslovakia.sk Email: *

Hlavnými komoditami našej spoločnosti sú :Baliace stroje a obalové materiály

STROJE NA BALENIE JEDLA:

stroje na balenie do teplom zmrštiteľnej fólie, stroje uzarváranie misiek , stroje na vákuové balenie,horizontálny baliaci stroj - FLOWPACK ,

ĎALŠIE BALIACE STROJE:

baliaci stroj na sáčkovanie výrobkov, baliaci stroj do teplom zmrštiteľnej fólie , baliaci stroj na skupinové balenie do PE fólie, stroje na balenie tlačovín alebo inak - baliace stroje na tlačoviny,, páskovacie stroje, páskovacie zariadenia ,ovíjacie stroje.

Allrestaurants - TECHNOLOGY - Martin, SLOVAKIA Allrestaurants - TECHNOLOGY - Martin, SLOVAKIA Allrestaurants - TECHNOLOGY - Martin, SLOVAKIA Allrestaurants - TECHNOLOGY - Martin, SLOVAKIA Allrestaurants - TECHNOLOGY - Martin, SLOVAKIA
x
X