TATRAKON (GENERAL)

Allrestaurants - TATRAKON - Poprad, SLOVAKIA

Address: Alzbetina 23, 058 01 Poprad, SLOVAKIA
Phone: - Mobile: * Fax: *
Website: http://tatrakon.sk Email: *

A traditional and quality canning company based in Slovakia

The canning industry has a longstanding tradition in the region under the Tatra mountains. The first written record dates backs to1931. Following the nationalization of the former enterprise TATRA-tovaren the period of changes in the production program began. The product line expands into meat spreads, refreshments for travellers and ready-made meals.

We launched the first production of the well known spread PALI in September 1984; the best-selling spaghetti sauce in Slovakia up to this dayMORCA-DELLA was created in March 1985. These products contribute to the profit of the company TATRAKON which currently exceeds 9, 000, 000 EUR per year.

The product line consists of meat cans, ready-made meals and cereals. In the past years the company invested substantial financial resources into modernization of production equipment, improvement of technological processes and production innovation.

Slovenská konzerváreň s tradíciou a kvalitou

Konzervárenstvo má v podtatranskom regióne dlhoročnú tradíciu. Prvá písomná zmienka siaha až do roku 1931. Po znárodnení bývalého podniku TATRA-továreň nastalo obdobie zmien vo výrobnom programe. Rozširuje sa sortiment výrobkov na mäsové nátierky, cestovné občerstvenie a hotové jedlá.

Prvú výrobu známej nátierky PALI sme spustili v septembri 1984 a v marci 1985 vznikla dodnes na Slovensku najpredávanejšia omáčka na špagety MORCA-DELLA. Aj tieto výrobky dodnes prispievajú k obratu spoločnosti TATRAKON, ktorý ročne presahuje 9 000 000 EUR.

Sortiment pozostáva z mäsových konzerv, hotových jedál a cereálií. V posledných rokoch sa v spoločnosti preinvestovali značné finančné prostriedky na modernizáciu výrobného zariadenia, zdokonalenie technologických postupov, inováciu výroby.

Allrestaurants - TATRAKON - Poprad, SLOVAKIA Allrestaurants - TATRAKON - Poprad, SLOVAKIA Allrestaurants - TATRAKON - Poprad, SLOVAKIA Allrestaurants - TATRAKON - Poprad, SLOVAKIA Allrestaurants - TATRAKON - Poprad, SLOVAKIA
x
X