ROLTRADE (GENERAL)

Allrestaurants - ROLTRADE - Helsingfors, FINLAND

Address: Hallonnäsgatan 3, 00210 Helsingfors, FINLAND
Phone: +358103220500010 Mobile: * Fax: *
Website: http://roltrade.com/ Email: *

English:
Roltrade Oy is a company which was established in 1986 and is specialized for furnishing public facilities. Roltrade works as an importer and wholesaler of serving customers. Part of our product ranges are sold in nationwide dealer network. Roltrade does actively co-operation with architects and design offices.

Finland:
Roltrade är ett år 1986 grundat företag, som är specialiserad på inredning av offentliga utrymmen. Roltrade är både importör och partihandel som betjänar kunder. En del av produktsortimentet säljs via det landsomfattande återförsäljarnätet. Roltrade samarbetar aktivt med arkitekter och inredare.

Allrestaurants - ROLTRADE - Helsingfors, FINLAND Allrestaurants - ROLTRADE - Helsingfors, FINLAND Allrestaurants - ROLTRADE - Helsingfors, FINLAND Allrestaurants - ROLTRADE - Helsingfors, FINLAND Allrestaurants - ROLTRADE - Helsingfors, FINLAND
x
X