BOHNEC (GENERAL)

Allrestaurants - BOHNEC - Ludbreg, CROATIA

Address: Trg Slobode 1, 42230 Ludbreg, CROATIA
Phone: +38542810438 Mobile: * Fax: *
Website: http://bohnec.hr/ Email: *

Ludbreška mljekara „Antun Bohnec" predstavlja dugogodišnju tradiciju proizvodnje mliječnih proizvoda. Proizvodnju je započeo djed današnjeg vlasnika, gospodin Ivan, u Hrastovskom 1934. godine sa približno 500 litara mlijeka. Proizvodio se u prvom redu maslac i trapist. Roba se prodavala u Ludbregu, Koprivnici, Varaždinu, a prodavali su i sami kod kuće.

Mlijeko se sabiralo sa područja Slanja i Hrastovskog.
Nakon toga mljekara se preselila u prostore tadašnjeg državnog dobra u Martijancu, a proizvodnju je preuzeo sin Antun i pomalo povećavao proizvodnju, tako da je prerađivao oko 1500 do 2000 litara mlijeka. Kako se povećala potreba za mlijekom, povećalo se i područje otkupa na Vrbanovec, Martijanec, Sudovčinu i ostala susjedna mjesta. Gotov sir prodavao je Zagrebačkoj mljekari, a kasnije je proizvodio i za Varaždinsku mljekaru.

Allrestaurants - BOHNEC - Ludbreg, CROATIA Allrestaurants - BOHNEC - Ludbreg, CROATIA Allrestaurants - BOHNEC - Ludbreg, CROATIA Allrestaurants - BOHNEC - Ludbreg, CROATIA Allrestaurants - BOHNEC - Ludbreg, CROATIA
x
X