MARINA (GENERAL)

Allrestaurants - MARINA - Marina, CROATIA

Address: Stepinca 2, 21222 Marina, CROATIA
Phone: +38521889333 Mobile: * Fax: *
Website: http://pz-marina.com/ Email: *

1950-tih u sklopu zadruge je djelovalo sedam ribarskih ekipa koje su sa mrežama plivaricama i potegačama lovile ribu.
U to vrijeme područje Marine je bilo poznato i po proizvodnjih suhih smokava koje je plasirala na područje bivše države.
Prikupljalo se i ljekovito bilje te razvijala trgovina mješovitom robom.

1960-tih godina prošlog stoljeća, uslijed procesa industrijalizacije, dio stanovništva napušta sela i odlazi u gradove. Poljoprivredna proizvodnja bilježi stagnaciju.
Cijelo to vrijeme zadruga se bavila i štedno-kreditnim poslovanjem. Prikupljala je višak sredstava od zadrugara i plasirala, uz povoljnu kamatu, onima kojima je bilo potrebno.

1970-tih godina, nakon dolaska struje i vode, počinje se razvijati turizam. Zadruga ulaže u obnovu stare utvrde, "Kule" i pretvara je u hotel sa 40 ležaja. Zatim zadruga otvara i restoran, a kruna ulagnja u turizam je bila izgradnja lučice 1990.g. zajedno sa stranim partnerom.

Allrestaurants - MARINA - Marina, CROATIA Allrestaurants - MARINA - Marina, CROATIA Allrestaurants - MARINA - Marina, CROATIA Allrestaurants - MARINA - Marina, CROATIA Allrestaurants - MARINA - Marina, CROATIA
x
X