IMES (GENERAL)

Allrestaurants - IMES - Samobor, CROATIA

Address: Zagorska 2, 10430 Samobor, CROATIA
Phone: +38513325290 Mobile: * Fax: *
Website: http://imes.hr/ Email: *

Tvrtka Imes d.o.o. nastala je iz poduzea "Kobasiar" 1967. godine. Tokom godina razvijali smo proizvodni asortiman na ouvanju tradicije i primjenu najnovijih metoda u proizvodnji. Proizvodni objekt se nalazi u Samoboru u kojem je smjetena klaonica, rasjekavaona i prerada mesa.

Pripremanje hrane i pruanje usluga prehrane, pripremanje i usluivanje pia i napitaka, pruanje usluge smjetaja, pripremanje hrane za potronju na drugim mjestima i opskrba tom hranom.

Allrestaurants - IMES - Samobor, CROATIA Allrestaurants - IMES - Samobor, CROATIA Allrestaurants - IMES - Samobor, CROATIA Allrestaurants - IMES - Samobor, CROATIA Allrestaurants - IMES - Samobor, CROATIA
x
X