OKOANGUS (GENERAL)

Allrestaurants - OKOANGUS - Våler i Solør, NORWAY

Address: Rudsveien 123 , 2436 Våler i Solør, NORWAY
Phone: +4762421113 Mobile: * Fax: *
Website: http://okoangus.no Email: *

Vi kjøpte eiendommen Solgløtt i 1997. Bruket ble skilt ut fra gården Gunnarsrud på begynnelsen av 50 - tallet. Gunnarsrud er en gammel gård med historie tilbake til middelalderen. Der vi bor nå var det skog, men området ble dyrket opp. Solgløtt er et småbruk. Med leid areal driver vi ca. 360 dekar dyrket mark og ca. 200 dekar beite. Vi la om til økologisk drift da vi overtok eiendommen og all jord drives økologisk.

På Solgløtt bor Halvor og Ragnhild og barna Hanna og Nora. Ragnhild er lærer og Halvor jobber på gården og i skogen. I disktiktet er det et aktivt miljø rundt økologisk landbruk og vi er glade for å ha et godt samarbeid med andre bønder.

Allrestaurants - OKOANGUS - Våler i Solør, NORWAY Allrestaurants - OKOANGUS - Våler i Solør, NORWAY Allrestaurants - OKOANGUS - Våler i Solør, NORWAY Allrestaurants - OKOANGUS - Våler i Solør, NORWAY Allrestaurants - OKOANGUS - Våler i Solør, NORWAY
x
X