MATIS POHISTVO (GENERAL)

Allrestaurants - MATIS POHISTVO - Maribor, SLOVENIA

Address: Pohistvo, Maribor, SLOVENIA
Phone: +38682053848 Mobile: * Fax: *
Website: http://matis-pohistvo.si Email: *

Osnovne karakteristike našega pohištva so: vrhunska kvaliteta, sodoben design in izredno ugodne cene. Kot potrditev kvalitete pričajo atesti naših proizvodov z največjo mogočo oceno Q1, pridobljen s strani Gozdarske fakultete v Beogradu. Uspeh ni naključen saj je ustvarjen na bazi začetne strategije pridobivanja kvalitetnega materiala in najnovejše tehnologije v proizvodnji kot tudi strokovnih človeških potencialov. Z optimiranjem varnostno tehničnih zahtev, kvalitetno komercialno distribucijo in sodelovanje z člani MATIS Group, na domačem in zunanjem tržišču, uspeh ni mogel izostati.

Allrestaurants - MATIS POHISTVO - Maribor, SLOVENIA Allrestaurants - MATIS POHISTVO - Maribor, SLOVENIA Allrestaurants - MATIS POHISTVO - Maribor, SLOVENIA Allrestaurants - MATIS POHISTVO - Maribor, SLOVENIA Allrestaurants - MATIS POHISTVO - Maribor, SLOVENIA
x
X