RGK (GENERAL)

Allrestaurants - RGK - Riga, LETONIA

Dirección: Zilupes 50, Riga, LETONIA
Teléfono: +37164607300 Móvil: * Fax: *
Página Web: http://rgk.lv E-Mail: *

EN:
Rezekne Meat Factory was founded in 2001. At the moment, Rezekne Meat Factory is the top performer in Latvia in terms of production output.
At the first stages of its operation, the factory used to employ 25 people and produce about 20 different products. Currently, the total staff employed by the factory and its affiliated structures is over 700 people, and the product range is beyond 300 articles. And this is just the beginning. We pursue further development relentlessly.

LV:
“Rēzeknes Gaļas Kombināts” dibināts 2001.gadā. Šobrīd pēc saražotās produkcijas apjoma tas ieņem vadošās pozīcijas Latvijā.
Pirmajos darbības gados kombinātā strādāja 25 darbinieki un tika ražoti aptuveni 20 produktu veidi. Pašlaik kombinātā un ar to saistītos uzņēmumos strādā vairāk kā 700 darbinieku, kā arī tiek ražoti vairāk kā 300 dažādi produkti. Un tā nav galējā robeža. Mēs turpinām attīstīties.

RU:
Резекненский мясокомбинат основан в 2001 году. В настоящее время по объёму производства продукции Резекненского мясокомбината занимает лидирующую позицию в Латвии.
В первые годы работы на комбинате работало 25 человек и выпускалось около 20 наименований изделий. В настоящее время число рабочих и служащих комбината, а также число рабочих на предприятиях, относящихся к комбинату, превышает 700 человек, a количество наименований продуктов превышает 300. И это не предел. Мы продолжаем развиваться.

CN:
Rezekne Meat Factory成立于2001年。目前,Rezekne Meat Factory是拉脱维亚产出量最大的肉联厂。
在成立初期,我们只有25名雇员,生产约20种不同的产品。目前,我们的工厂及附属厂商共有雇员超过700名,生产超过300种产品。这仅仅一个开始。我们将不遗余力地追求进一步的发展。

Allrestaurants - RGK - Riga, LETONIA Allrestaurants - RGK - Riga, LETONIA Allrestaurants - RGK - Riga, LETONIA Allrestaurants - RGK - Riga, LETONIA Allrestaurants - RGK - Riga, LETONIA
x
X