MAVA (VACACIONES)

Allrestaurants - MAVA - Prievidza, ESLOVAQUIA

Dirección: Jozefa Murgasa 46 , 971 01 Prievidza, ESLOVAQUIA
Teléfono: - Móvil: * Fax: *
Página Web: http://mavaplus.sk E-Mail: *

Spoločnosť MAVA PLUS s.r.o. je komplexnou gastronomickou spoločnosťou, ktorej hlavným zameraním je riešiť problémy a požiadavky našich zákazníkov v oblasti profesionálnej gastronomickej techniky.

Každá gastronomická prevádzka, to nie sú len sporáky, kotly, konvektomaty, chladiace a mraziace telesá. Každé kvalitné stravovacie zariadenie musí tiež disponovať dobre navrhnutou a správne inštalovanou vzduchotechnikou, elektrorozvodmi s kvalitným osvetlením, plynovými rozvodmi, prípravovňou a umývanňou riadu, zdravotechnikou s vyriešenou problematikou zmäkčenej vody pre vybrané stroje, tukovou a komunálnou kanalizáciou atď.

Každá stravovacia prevádzka musí zároveň pri riešení a projekcií organizácie kuchyne zároveň rešpektovať všetky platné právne normy, počinajúc normami pre silnoprúdové rozvody, plynové rozvody až po bezpečnosť a hygienu práce. Dôležitým aspektom, na ktorý je potrebné pri projekcii gastronomickej prevádzky pamätať sú tiež minimálne štandardy pre gastronomické zariadenia bližšie špecifikované vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania..

Veľmi dôležitým prvkom každej gastronomickej prevádzky je zároveň hľadisko ekonomické. Naša spoločnosť Vám naprojektuje a poskytne komplexné riešenie, ktoré plne odpovedá vašim požiadavkám na prevádzku kychyne, súčasne pri zachovaní minimálneho nákladového zaťaženia.

Allrestaurants - MAVA - Prievidza, ESLOVAQUIA Allrestaurants - MAVA - Prievidza, ESLOVAQUIA Allrestaurants - MAVA - Prievidza, ESLOVAQUIA Allrestaurants - MAVA - Prievidza, ESLOVAQUIA Allrestaurants - MAVA - Prievidza, ESLOVAQUIA
x
X