MIDAI (VACACIONES)

Allrestaurants - MIDAI  - Zilina, ESLOVAQUIA

Dirección: Čulenova 44, 01001 Zilina, ESLOVAQUIA
Teléfono: +421417003193 Móvil: * Fax: *
Página Web: http://midai.sk E-Mail: *

Welcome to MIDAI

The main activity of the company M.T. - Michal Trulík Company Ltd. and Midai Ltd. is the production of plastic crucible, cups, dishes and bowls. Michal Trulík company has been operating since 1996. In 2005 moved to the legal entity, M.T. - Michal Trulík, manufacturing and packaging gastronomic, Ltd. It was started production of blister packaging for technical packaging. Later it was transferred to porduction of packaging for the food industry. At the present we producing cups, trays and pots to the customer requirements wishes. Customer can now choose from a wide range of packaging intended for food purpose.

The company is also engaged in long-term development and manufacture of machinery and equipment intended for manufacturers of salads, baguettes and other food products that are aligned with quality impotred technology from abroad. The company offers for customers especially the technological equipment:

cutters baguettes
table doses mayonnaise to baguettes
belt conveyours
stand filling salad
sealing machine for aluminium lids on crucible
fully automatic machine for filling and packaging of salad
mixers salad
technology in order
We manufacture of technological equipment according to customer requirements - on demand.

Our products have quality and design that makes our customers easy to decide.

Together with sister company Midai Ltd. we successfully present our products for several years in Czech market too.

Vitajte na stránkach MIDAI
Hlavným predmetom činnosti firiem M.T. - Michal Tulík s.r.o. a Midai spol. s.r.o. je výroba plastových kelímkov, vaničiek, misiek a téglikov. Firma Michal Trulík pôsobí na trhu od roku 1996. V roku 2005 prešla na právnicky subjekt M.T. - Michal Trulík, výroba obalov a gastrotechniky, s.r.o. Začínala výrobou blistrových obalov pre technické balenie. Neskôr prešla na výrobu obalov pre potravinársky priemysel. V súčastnosti vyrába kelímky, vaničky, a tégliky podľa požiadaviek a predstáv zákazníka. Zákazník si dnes môže vybrať zo širokej ponuky obalov, určených pre potravinárske účely.

Firma sa dlhodobo zaoberá vývojom a výrobou strojov a zariadení určených pre výrobcou šalátov, bagiet a iných potravinárskych produktov, ktoré sa svojou kvalitou vyrovnajú dovezeným technologiam zo zahraničia. Firma ponúka svojim zákazníkom hlavne tieto technologické zariadenia:

rezačky bagiet
stolové dávkovačky majonézy
pásové dopravníky
stojanové plničky šalátov
zatavovačky hliníkových viečok na kelímky
plnoautomatizované linky na plnenie a balenie šalátov
technologie na zakázku
Realizujeme výrobu technologických zariadení podľa požiadaviek zákazníka - na zakázku.

Tieto výrobky majú osvedčenú kvalitu a design, vďaka ktorému sa naši zákazníci pre ne ľahko rozhodujú.

Spolu so sesterskou firmou Midai s.r.o. úspešne prezentujeme svoje výrobky už niekoľko rokov aj na českom trhu.

Allrestaurants - MIDAI  - Zilina, ESLOVAQUIA Allrestaurants - MIDAI  - Zilina, ESLOVAQUIA Allrestaurants - MIDAI  - Zilina, ESLOVAQUIA Allrestaurants - MIDAI  - Zilina, ESLOVAQUIA Allrestaurants - MIDAI  - Zilina, ESLOVAQUIA
x
X