ZITO (GENERAL)

Allrestaurants - ZITO - Osijek, CROATIE

Adresse: Krste Frankopana 99, Osijek, CROATIE
Tél: +38531235504 Mobile: * Fax: *
site Web: http://zito.hr/ E-mail: *

U Žito grupi održivi razvoj prepoznali smo kao jedan od osnovnih elemenata poslovnog upravljanja te nužan preduvjet svoga gospodarskog rasta. Promičući održivi razvoj kroz sustavno upravljanje okolišem te zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, unutar svih članica Žito grupe osigurano je da zahtjevi zaštite zdravlja i sigurnosti naših zaposlenika te zaštite okoliša budu ugrađeni u poslovne planove i sve aktivnosti.

Kontinuirano usklađujemo sve poslovne djelatnosti, procese i proizvode s primjenjivim zakonskim propisima i zahtjevima međunarodnih normi.Koristimo najbolje prakse i poboljšavamo infrastrukturu, opremu, vozila i druga sredstva za rad kako bismo preventivnim djelovanjem spriječili ili umanjili negativne utjecaje na zdravlje i okoliš.Uspostavili smo sustavan nadzor stanja okoliša i sigurnosti na radu te pravovremeno poduzimamo mjere za smanjenje negativnih utjecaja na zdravlje i okoliš.Provodimo izobrazbe naših zaposlenika i partnera s ciljem podizanja razine svijesti o važnosti zaštite na radu i zaštite okoliša.Potičemo lokalnu zajednicu i ostale zainteresirane strane na aktivno sudjelovanje u očuvanju prirode.

Allrestaurants - ZITO - Osijek, CROATIE Allrestaurants - ZITO - Osijek, CROATIE Allrestaurants - ZITO - Osijek, CROATIE Allrestaurants - ZITO - Osijek, CROATIE Allrestaurants - ZITO - Osijek, CROATIE
x
X