VERDI IMPORT B.V. (GENERAL)

Allrestaurants - VERDI IMPORT B.V. - Barendrecht, NETHERLANDS

Dirección: Koopliedenweg 38, Barendrecht, NETHERLANDS
Teléfono: +31180618811 Móvil: * Fax: *
Página Web: http://www.verdiimport.nl E-Mail: *

EN
One requirement that VerDi’s growers must meet is that they are EurepGap-certified. After the fruit and vegetables have been harvested, quality is guaranteed during each phase of production and delivery. Even the mode of transport for each product is chosen meticulously. In fact, everything is carefully taken into account, such as the temperature, the level of humidity and the discharge of ethylene. VerDi’s direct import method means that the links in the chain from the soil in faraway countries to the dining table in your home are kept to the absolute minimum. This quality guarantee is possible thanks to the quality control that is performed at different moments in the production chain. To promote this, VerDi cooperates closely with globally operating survey bureaus. Of course, in Barendrecht VerDi also has its own quality controllers, who work in line with the most up-to-date norms of the HACCP and BRC quality control systems. Also, VerDi participates in Foodcompass and is AEO certified.

NE
Een eis die VerDi stelt aan al haar telers is dat zij EurepGap gecertificeerd zijn. Na de oogst wordt de kwaliteit zo goed mogelijk geborgd. Het vervoer per product wordt met zorg geselecteerd. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met temperatuurnormen, luchtvochtigheid en ethyleenafgifte. De schakels in de keten van grond tot mond worden door de directe importmethode van VerDi tot een minimum beperkt. De kwaliteitswaarborging geschiedt door op verschillende momenten in deze keten kwaliteitscontroles uit te voeren. VerDi werkt hiervoor nauw samen met mondiaal opererende survey bureaus. Uiteraard beschikt VerDi in Barendrecht over eigen kwaliteitscontroleurs. Er wordt gewerkt volgens de meest actuele normen van de kwaliteitszorgsystemen HACCP en BRC.

DE
Eine Anforderung, die VerDi an al ihre Züchter stellt ist, dass sie EurepGAP zertifiziert sind. So wird nach der Ernte die Qualität so gut wie möglich gesichert. Die Transportart pro Produkt wird sorgfältig gewählt. Hierbei wir besonders auf Temperaturnormen, Luftfeuchtigkeit und Ethylenabgabe geachtet. Die Zwischenglieder der Kette vom Feld bis zum Verzehr beschränken sich durch die direkte Importmethode von Verdi auf ein Minimum. Durch zu verschiedenen Zeitpunkten in dieser Kette Qualitätskontrollen auszuüben ist die Qualität gewährleistet. VerDi arbeitet hierbei eng mit weltweit operierenden Überwachungsbetrieben zusammen. Selbstverständlich verfügt VerDi über betriebseigene Qualitätskontrolleure. Es wird laut der aktuellsten Normen des Qualitätssorgesystems HACCP und BRC gearbeitet. VerDi is auch teilnehmer Foodcompass und AEO zertifiziert.

ES
Un requisito que VerDi exige a todos sus productores es que tengan la certificación EurepGAP. Tras la cosecha se garantiza la calidad tanto como es posible. Se selecciona cuidadosamente el transporte para cada producto. Para ello se tienen meticulosamente en cuenta las normas de temperatura, humedad del aire y desprendimiento de etileno. Los eslabones de la cadena entre la producción y el consumo se limitan a un mínimo gracias al método de importación directo de VerDi. La garantía de calidad se obtiene realizando controles de calidad durante distintas fases de esta cadena. VerDi colabora estrechamente en este aspecto con agencias de inspección que operan a nivel mundial. Naturalmente, VerDi dispone en Barendrecht de inspectores de calidad propios. Se aplican las normas más actuales de los sistemas de gestión de calidad HACCP y BRC. VerDi es participante de Foodcompass y certificado para AEO.

Allrestaurants - VERDI IMPORT B.V. - Barendrecht, NETHERLANDS Allrestaurants - VERDI IMPORT B.V. - Barendrecht, NETHERLANDS Allrestaurants - VERDI IMPORT B.V. - Barendrecht, NETHERLANDS Allrestaurants - VERDI IMPORT B.V. - Barendrecht, NETHERLANDS Allrestaurants - VERDI IMPORT B.V. - Barendrecht, NETHERLANDS
x
X