SOFTEX (GENERAL)

Allrestaurants - SOFTEX - Tomaszow Mazowiecki, POLAND

Dirección: Cekanowska 1, 97-200 Tomaszow Mazowiecki, POLAND
Teléfono: +48447230309 Móvil: * Fax: *
Página Web: http://softex-tkaniny.pl E-Mail: *

Firma powstała 02.01.1992, na postawie wpisu do ewidencji jako osoba fizyczna i taką osobowość posiada do dziś. Początkowo firma zatrudniała 2 osoby z najbliższej rodziny i prowadziła działalność polegającą na zlecaniu produkcji krajowym zakładom włókienniczym, a następnie sprzedaży tych artykułów. W 1997 firma została przeniesiona do Łodzi i oprócz standardowej działalności zakupiono pierwsze maszyny do produkcji tkanin . Rok 1999 to przeniesienie firmy do zakupionych obiektów w Tomaszowie Mazowieckim, dokupienie kolejnych maszyn, zwiększenie produkcji i specjalizacja w tkaninach dekoracyjnych. Zwiększający się popyt spowodował w 2003 roku zakup Zakładów Tkanin Dekoracyjnych „Detex” w upadłości w Łodzi. Co za tym idzie, zwiększenie produkcji z ok. 40.000 mb do ok. 160.000 na miesiąc . Docelowe możliwości produkcyjne to 250.000 mb. Ciągły brak oddziału wykończania tkanin, posiłkowanie się firmami podwykonawczymi spowodował w 2004 zakup Z.P.O. „Pilica” w upadłości, celem budowy w nowym obiekcie brakującego oddziału. W roku 2005 rozpoczęto remont tego obiektu i organizacje oddziału wykończalni. Zakupiono 4 nowoczesne barwiarki wysokociśnieniowe firmy THIES, 2 stabilizatory oraz barwiarkę laboratoryjną (labomat), służącą do przygotowania recept barwiarskich. W listopadzie 2005 uruchomiono własną wykończalnię tkanin.

Allrestaurants - SOFTEX - Tomaszow Mazowiecki, POLAND Allrestaurants - SOFTEX - Tomaszow Mazowiecki, POLAND Allrestaurants - SOFTEX - Tomaszow Mazowiecki, POLAND Allrestaurants - SOFTEX - Tomaszow Mazowiecki, POLAND Allrestaurants - SOFTEX - Tomaszow Mazowiecki, POLAND
x
X