SPECIJAL (ОБЩАЯ)

Allrestaurants - SPECIJAL - Скопје, МАКЕДОНИИ

Адрес: Ул. Лепенец 32, 1000 Скопје, МАКЕДОНИИ
Телефон: +38923075271 Мобильный: * Факс: *
Веб-сайт: http://specijal.com.mk E-mail: *

СПЕЦИЈАЛ е пекарско-слаткарска фирма со 24 годишна традиција и искуство во овој сегмент од приватниот бизнис. Ангажирани се 200 вработени со соодветни квалитети кои им овозможуваат навремено и квалитетно да ја завршат работата притоа почитувајќи ги соодветните зададени задачи. Со цел производите навремено и квалитетно да се произведат и достават до потрошувачите работата е професионално организирана во сите сегменти.

Производството се изведува во седум пекари со обезбеден магацински простор каде соодветно обучени работници ги произведуваат производите притоа користејќи современи машини и опрема.

Allrestaurants - SPECIJAL - Скопје, МАКЕДОНИИ Allrestaurants - SPECIJAL - Скопје, МАКЕДОНИИ Allrestaurants - SPECIJAL - Скопје, МАКЕДОНИИ Allrestaurants - SPECIJAL - Скопје, МАКЕДОНИИ Allrestaurants - SPECIJAL - Скопје, МАКЕДОНИИ
x
X