EVROSAD (ОБЩАЯ)

Allrestaurants - EVROSAD - Krško, СЛОВЕНИЯ

Адрес: Cesta 4. julija 134, 8270 Krško, СЛОВЕНИЯ
Телефон: +38674904130 Мобильный: * Факс: *
Веб-сайт: http://evrosad.si E-mail: *

Družba Evrosad d.o.o. Krško je začela aktivno poslovati s 1.1.1996, potem ko smo v letu 1995 v skladu z dogovorom in vsemi zakonitimi sklepi sklenili kupoprodajno pogodbo z družbo Mercator - Agrokombinat Krško d.o.o. V svojem poslovnem načrtu smo si zastavili, v skladu z danimi in takrat poznanimi pogoji, zelo ambiciozne in drzne načrte. Kljub težkim pogojem gospodarjenja, smo najtežje pa vendar uspešno prebrodili prva tri leta poslovanja. Danes pridelamo 10.000 ton sadja na približno 250 ha neto površin.

V septembru leta 2000 je bila ustanovljena družba Sadjarstvo Blanca d.o.o., ki je povezana z družbo Evrosad. Letno pridelajo 3.500 ton sadja na 120 ha neto površin, pričakuje se, da se bo proizvodnja še povečala in sicer na 5.000 ton letno.

Allrestaurants - EVROSAD - Krško, СЛОВЕНИЯ Allrestaurants - EVROSAD - Krško, СЛОВЕНИЯ Allrestaurants - EVROSAD - Krško, СЛОВЕНИЯ Allrestaurants - EVROSAD - Krško, СЛОВЕНИЯ Allrestaurants - EVROSAD - Krško, СЛОВЕНИЯ
x
X