PANKURCHAK (GENEL)

Allrestaurants - PANKURCHAK - Luts'k, UKRAYNA

Adres: Yershova St, 11, Luts'k, UKRAYNA
Telefon: +380332788201 Hareketli: * Faks: *
Web Sitesi: http://pankurchak.ua/ Email: *

RU:
На сегодняшний день Агропромгруппа «Пан Курчак» является показательным примером современного производства, в котором воплощаются лучшие достижения европейских и украинских специалистов.
Основные факторы успеха:
- Вертикальная интеграция;
- Использование эффективных отечественных и европейских технологических разработок в области птицеводства;
- Обучение персонала и постоянное повышение квалификации работников;
- Контроль качества на всех этапах производства.
Все производственные ресурсы Агропромгруппы «Пан Курчак» размещены на территории Волынской области (Украина). Это позволяет оперативно контролировать качество продукции на всех этапах производства, вносить необходимые изменения в систему взаимодействия предприятий, а также создавать новые подразделения и быстро реагировать на требования рынка.
UA:
На сьогоднішній день Агропромгрупа «Пан Курчак» є показовим прикладом сучасного виробництва, в якому втілюються найкращі досягнення європейських і українських фахівців.
Основні фактори успіху:
- Вертикальна інтеграція;
- Використання ефективних вітчизняних і європейських технологічних розробок в галузі птахівництва;
- Навчання персоналу та постійне підвищення кваліфікації працівників;
- Контроль якості на всіх етапах виробництва.
Всі виробничі ресурси Агропромгрупи «Пан Курчак» розміщені на території Волинської області (Україна). Це дозволяє оперативно контролювати якість продукції на всіх етапах виробництва, вносити необхідні зміни в систему взаємодії підприємств, а також створювати нові підрозділи і швидко реагувати на вимоги ринку.
EN:
PERSPECTIVE
To carry away leadership positions through trust and the continuous improvement for the health of nation.
INDIVIDUALITY
Everyone is a personality with own tastes and preferences for us and we always desire to please them.
RESPONSIBILITY
We offer healthy products of the highest quality.
COMPETENCE
We are trying to fulfill our obligations as to exceed expectations of a pleasant cooperation with us.
OPENNESS
Our activities are aimed at establishing long-term dynamic relations useful for the whole society.
MUTUAL RESPECT
Business is believed by us as a part of the life, so we are glad of any advantageous collaboration for all the parties.
PL:
Dbamy o ludzi, oferując naturalne produkty mięsne, które produkują dobrzy gospodarzy.
INDYWIDUALNOŚĆ
Dla nas każdy jest osobą z własnymi gustami oraz preferencjami, której pragniemy dogodzić.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Oferujemy zdrowe produkty o najwyższej jakości.
KOMPETENCJE
Staramy się tak wykonywać swoje zobowiązania, żeby przewyższyć przyjemne spodziewania od współpracy z nami.
OTWARTOŚĆ
Nasza praca jest skierowana na ustalanie długotrwałych dynamicznych stosunków, pożytecznych całemu społeczeństwu.
WZAJEMNY SZACUNEK
Uważamy biznes częścią życia, dlatego cieszymy się korzystnej współpracy wszystkich stron.

Allrestaurants - PANKURCHAK - Luts'k, UKRAYNA Allrestaurants - PANKURCHAK - Luts'k, UKRAYNA Allrestaurants - PANKURCHAK - Luts'k, UKRAYNA Allrestaurants - PANKURCHAK - Luts'k, UKRAYNA Allrestaurants - PANKURCHAK - Luts'k, UKRAYNA
x
X