REALINA

Bewerten Sie uns
Ausstattung

Основно извършваме следните дейности: - Съдействие при покупка и продажба на недвижими имоти; - Съдействие при отдаване под наем или наемане на недвижими имоти; - Консултации - информиране на клиентите относно реалните пазарни цени на имотите; - Управление на недвижими имоти; - Договори в областта на недвижимите имоти; - Маркетинг и реклама на недвижими имоти; - Проучвания в областта на недвижимите имоти; - Установяване, получаване и регистриране на права в областта на недвижимите имоти.

Lieblingsorte

New York

168 Objekte

Seattle

107 Objekte

Las Vegas

106 Objekte

Los Angeles

101 Objekte

Washington

97 Objekte