AUPARK SHOPING CENTER

(Cuisine ASIAN)

E-Menu
Rate us
Amenities
Share on

Our restaurant was opened in 1999 and for many years brought in a great inspiration for gourmets from around the world. In 2011, our restaurant has undergone extensive renovation where not to leave no stone unturned. Since then brings something new, modern, popular. Catering All you can est Eat how much you can do. We believe that each of you by us will not go away hungry. For lovers of classic we offer a la carte. Thanks to our offer and skilled professional chefs directly from China, you despite long distances to bridge national gastronomy from around the world without having to have lost something of their originality.   Naša reštaurácia bola otvorená v roku 1999 a dlhé roky prinášala skvelé inspirácie pre gurmánov z celého sveta. V roku 2011 prešla naša reštaurácia rozsiahlou rekonštrukciu na ktorej neostal kameň na kameni. Od vtedy prinášame niečo nové, moderné, obľúbene. Spôsob stravovania All you can est Zjedz koľko zvládneš. Veríme, že každý z Vás o nás neodíde hladný. Pre milovníkov klasiky ponúkame formu A la carte. Vďaka našej ponuke a šikovných profesionálnych kuchárov priamo z Číny, Vám aj napriek veľké vzdialenosti premostíme národnú gastronómiu z celého sveta bez toho, aby sme stratili niečo z ich originality. 

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects

;